Czwartek, 5 kwietnia 2018
WydawcaBiały Kruk
AutorWojciech Roszkowski
RecenzentPiotr Dobrołęcki
Miejsce publikacjiKraków
Rok publikacji2018
Liczba stron208
Tekst pochodzi z numeru MLKMagazyn Literacki KSIĄŻKI 3/2018

Stulecie odzyskania niepodległości jest wspaniałą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na odrodzenie się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Jest też okazją do ukazania wielkości ówczesnych polityków, którzy mieli największy wpływ na polskie społeczeństwo. I taką pomnikową postacią jest niewątpliwie Józef Piłsudski, w różnych latach nazywany brygadierem, komendantem, naczelnikiem, a w końcu marszałkiem.

Autor, którego dorobek historyczny jest nie do przecenienia, w swych licznych pracach zajmuje się wieloma aspektami i okresami historii polskiej i powszechnej, a w ostatnim okresie zaskoczył z pewnością czytelników, publikując trzytomowy „Świat Chrystusa”, ogromną panoramę dziejów na przełomie starożytnych epok, w czasach Jezusa. Przypomnijmy jeszcze, że w latach stanu wojennego prof. Wojciech Roszkowski był autorem niezwykle poczytnych książek historycznych, publikowanych oczywiście poza cenzurą. Niewielu czytelników wiedziało, że pod pseudonimem Andrzej Albert ukrywał się wówczas szerzej nieznany ekonomista i pracownik naukowy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, która wcześniej nosiła i obecnie również nosi nazwę Szkoły Głównej Handlowej.

Aby ukazać wielkość i tytułową „mistrzowską grę” marszałka, autor wprowadza czytelnika obszernym wywodem w dzieje Polski, sięgając od wczesnego średniowiecza przez epoki potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów po jej upadek i zmagania z zaborcami w XIX wieku. Wydawca sugestywnie pointuje ten wykład fotografią prezydenta Donalda Trumpa, wygłaszającego 6 lipca 2017 roku przemówienie na pl. Krasińskich w Warszawie, pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Jest to odniesienie do cytowanych przez autora słów amerykańskiego prezydenta, który powiedział: „przez dwa stulecia Polska padała ofiarą ciągłych, brutalnych ataków. Ale mimo że jej ziemie były najeżdżane i okupowane, a państwo zniknęło nawet z mapy, nigdy nie udało się wymazać Polski z historii czy też z Waszych serc”. Jest to niezwykle obrazowe odniesienie się do tego właśnie momentu w historii, kiedy odradzało się państwo polskie, co jest główną linią wywodu w dalszych rozdziałach książki, w których autor ukazuje wielkość Józefa Piłsudskiego i jego „mistrzowską grę” w niezwykle niesprzyjających warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a która doprowadziła ostatecznie do powstania demokratycznego państwa w granicach obronionych ogromnym wysiłkiem zbrojnym. „Piłsudskiemu sprzyjał oczywiście przebieg wypadków podczas wojny i koniunktura dla sprawy Polski. Tyle że on tę koniunkturę w stu procentach wykorzystał”, powiedział autor w jednym z wywiadów opublikowanych po ukazaniu się książki. I jeszcze słowa z książki: „Rola Piłsudskiego w odbudowie niepodległej Polski w omawianym okresie była fundamentalna i winniśmy mu wdzięczność za tę rolę”.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ