MiejsceWarszawa, Atrium Tower
Termin29 maja 2019 r.
Cena550
Zapis do22 maja

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat aktualnego stanu prawa autorskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowej regulacji z zakresu prawa autorskiego w obrębie legislacji Unii Europejskiej – Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

Zmiany nie wynikają jednak tylko z aktywności ustawodawcy polskiego czy unijnego. Wciąż dochodzą nowe rozstrzygnięcia sądowe mające wpływ na praktykę prawa autorskiego. Warto się im przyjrzeć.

 Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Czy nowa dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym ucywilizuje korzystanie z treści w środowisku internetowym?
 • Czy rzeczywiście w przypadku nowej dyrektywy można mówić o cenzurze internetu?
 • Czy „podatek od linków” będzie faktycznie pobierany?
 • Co zyskają twórcy i wydawcy dzięki nowym rozwiązaniom?
 • Czy wydawcy mają powody, by obawiać się dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym?
 • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

 

Program szkolenia:

I. Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

  1. Geneza zmian.
  2. Ogólna charakterystyka zmian.
  3. Nowe definicje (instytucja badawcza, eksploracja tekstów i danych, instytucja dziedzictwa kulturowego, publikacja prasowa).
  4. Nowy przypadki dozwolonego użytku (eksploracja tekstów i danych do celów naukowo-badawczych, korzystanie z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej – e-learning, wyjątek na rzecz instytucji dziedzictwa kulturowego).
  5. Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym przez instytucje dziedzictwa kulturowego.
  6. Obowiązki informacyjne – europejski portal informacyjny.
  7. Nowe prawo pokrewne – prawo eksploatacji publikacji prasowych w zakresie cyfrowych sposobów korzystania.
  8. Korzystanie z treści chronionych przez serwisy internetowe: zakres podmiotowy, obowiązki informacyjne, system wypłaty wynagrodzeń.
  9. Godziwe wynagrodzenie, godziwa rekompensata.
  10. Wpływ nowych rozwiązań na praktykę.

II. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa autorskiego.

  1. Rozstrzygnięcia sądów polskich.
  2. Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

III. Rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników z zakresu prawa autorskiego.

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czwarta kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja 2019 r.

 Formularz zgłoszeniowy:>>>Formularz_dyrektywa_29_5_19

Termin szkolenia: 29 maja 2019 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

 

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac @rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:ewa @rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizatorzy:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

www.rynek-ksiazki.pl

 

Kancelaria Prawnicza Patrimonium

Elektoralna 17/17, 00-137 Warszawa

www.patrimonium.com.pl