Szkolenie
warsztatowe z zakresu redakcji językowej adresowane jest do słuchaczy,
którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie
korekty i redakcji tekstów. Tematyką dominującą szkolenia staną się
zagadnienia interpunkcyjne, ukazane w pełnej perspektywie: od
najłatwiejszych, ale wymagających powtórzenia, po trudniejsze i
dyskusyjne. Poruszymy również wątki składniowe i przeanalizujemy wybrane
manewry z zakresu redakcji językowej.


Program szkolenia:

1. Natura interpunkcji profesjonalnej.
A.    Praktyka zawodowa a oczekiwania społeczne w drugiej dekadzie XXI w.
B.    Najważniejsze zasady porządkujące stawianie przecinka.
C.    Szkolne nieporozumienia.
D.    Odstępstwa od składniowego priorytetu polskiej interpunkcji.
E.    Utrudnienia związane ze spójnikami kilkuelementowymi.
F.    Myślnik eliptyczny jako rozwiązanie redakcyjne.

2. Komplikacje składniowe.
A.    Elipsy w zdaniach wielokrotnie złożonych.
B.    Przydawki rozwinięte – składnia i interpunkcja.
C.    Funkcja szyku a wtórne związki składniowe.
D.    Nietypowe imiesłowowe równoważniki zdania.

3. Modyfikacje gramatyczne form czasownikowych w redagowanych tekstach.
A.    Artykuł biograficzny.
B.    Artykuł popularnonaukowy.

4. Zakres ingerencji redaktora przekładu (na przykładzie tekstu adresowanego do dzieci).
A.    Zagadnienia składniowe.
B.    Kwestie stylistyczne.
C.    Inne problemy redakcyjne.
5. Pytania Uczestników szkolenia

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz
– językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu
Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji
Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników
ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej
polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W
latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na
Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi
wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 września 2014 r.

Termin szkolenia: 16 września 2014 r., w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort