Piątek, 20 lipca 2018
404 mln zł na podręczniki i 1,4 mld zł na wyprawkę
Rząd nie rezygnuje z programu bezpłatnych podręczników. Jak informuje „Rzeczpospolita” z 16 lipca, program bezpłatnych podręczników jest jednym z niewielu pomysłów poprzedniego rządu, który jest kontynuowany przez rząd obecny. Od […]
środa, 2 maja 2018
Zmiana klasyfikacji budżetowej
W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – "Oświata i wychowanie". To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767)...
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018
Finansowe wsparcie MEN
Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 roku z budżetu przeznaczono na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od […]
Wtorek, 27 lutego 2018
Finansowanie oświaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało uruchomienie projektu „Laboratorium”, który zakłada nowoczesny sposób kształcenia uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez młodych ludzi dzięki obserwacji i eksperymentowaniu...
Piątek, 15 grudnia 2017
ZNP atakuje podręczniki
„To nie są nowe podręczniki, ale plagiaty” – twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii dotyczącej nowych książek do geografii i biologii dla klas 7 szkół podstawowych...
Czwartek, 7 września 2017
Wyjaśnienia MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do informacji o niedoborach zasobów podręcznikowych w polskich szkołach na początku roku szkolnego 2017/2018...
Piątek, 1 września 2017
Rynek podręcznikowy – najważniejsze informacje
Przypomnijmy, że w rozpoczynającym się w poniedziałek roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. To odciąży rodziców...
Czwartek, 31 sierpnia 2017
Markety górą, tracą księgarnie i sklepy papiernicze
Trwa czas największych zakupów szkolnych, które rozpoczynają się w ostatnich dniach sierpnia, a najwyższa sprzedaż notowana jest zazwyczaj 1 września...
środa, 9 sierpnia 2017
Ratunek w starych edycjach
Nie ma podręczników dla szkolnictwa zawodowego. Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza” z 8 sierpnia, „od września zaczną działać nowe szkoły z nowym programem – branżówki I stopnia. Do tej pory nie ma dla nich ani jednego podręcznika”.
środa, 19 lipca 2017
Projekt w konsultacjach
17 lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia...
środa, 14 czerwca 2017
W ofercie grupy WSiP
Należące do grupy wydawniczo-edukacyjnej WSiP sieci szkół języków obcych Profi-Lingua oraz Empik School wprowadzają do swojej oferty kursy nauczania języka angielskiego metodą Disney English przeznaczone dla dzieci w wieku 4-9 lat...
Piątek, 2 czerwca 2017
Udostępnianie plików źródłowych rządowych podręczników
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że udostępni wszystkim zainteresowanym pliki źródłowe wykorzystane do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła” z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej dla klas I-III szkoły podstawowej, które zostały opracowane na zlecenie MEN.