środa, 11 stycznia 2023
Inne kraje europejskie redukują podatek

Po długich negocjacjach z przedstawicielami Polskiej Izby Książki oraz Izby Wydawców Prasy rząd odmówił wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT na prasę i książki.

Ministerstwo Finansów tak uzasadnia decyzję: “Zważywszy na nadzwyczajną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i wysoką inflacją najwyższy obecnie priorytet mają działania ukierunkowane na zapewnienie możliwości realizacji podstawowych potrzeb obywateli i przedsiębiorców”.

Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy, podkreśla, że decyzja odmowna Ministerstwa Finansów to duże rozczarowanie. “Tym bardziej że już wcześniej okazano nam wolę współpracy: zgodnie z naszymi postulatami rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na czasowe obniżenie stawki VAT do zera. Jednak wówczas Komisja nam odmówiła, bo trwały prace nad nowelizacją dyrektywy, która to miała regulować” — relacjonuje Frąckowiak, dodając, że ostatecznie po wejściu w życie w kwietniu ub.r. nowej dyrektywy VAT-owskiej Izba Wydawców Prasy i Polska Izba Książki rozpoczęły rozmowy z ministerstwem nt. kosztów zastosowania zerowej stawki. “Rozmowy te jednak utknęły na kilka miesięcy i sprawa ucichła” — dodaje Marek Frąckowiak.

Frąckowiak nie zgadza się z argumentacją ministerstwa, jakoby dostęp do prasy i książek nie był jedną z “podstawowych potrzeb obywateli”. “Prasa i książka to nie tylko dostarczanie bieżących informacji, ale także rozrywki, informacji z prasy branżowej, fachowej i poradniczej. Nie można patrzeć na wydawców prasy i książek wyłącznie jako na przedsiębiorców. Tworzą oni ważną część kultury, która upada, i państwo powinno ją wspierać” — podkreśla Frąckowiak, prognozując, że w obliczu galopujących cen papieru, druku i kolportażu kryzys na rynku prasowym będzie się jedynie pogłębiał.

“Nie rozumiem, dlaczego państwo stać na przykład na programy dotacyjne dla dobrze prosperujących producentów gier komputerowych, a już nie na pomoc dla wydawców prasy i książki” — zaznacza Frąckowiak.

Tymczasem naprzeciw potrzebom wydawców wyszedł właśnie irlandzki rząd, który z początkiem 2023 roku zredukował do zera 9-procentową stawkę VAT na prasę, dotychczas jedną z najwyższych w krajach Unii Europejskiej. Obniżona lub zerowa stawka obowiązuje już również w Belgii, Danii, Szwecji czy Finlandii.

Przeczytaj także:

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Pixabay
Źródło: Onet.pl, Pressserwis.pl