Poniedziałek, 29 maja 2000
Targi Ksiąřki we Frankfurcie to impreza pod kařdym wzglÍdem wyjątkowa. Co roku bierze w nich udział 10.000 wystawcŰw reprezentujących ponad 100 krajŰw. Targi te odwiedza 10.000 dziennikarzy. Na kilka dni miasto nad Menem staje siÍ stolicą ksiąřki - w wymiarze ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Oficyna Ekonomiczna Podczas majowych targŰw ksiąřki po raz pierwszy zaprezentowała swoją ofertÍ Oficyna Ekonomiczna - nowy oddział Polskich Wydawnictw Prawniczych. Wydawnictwo powstało w styczniu tego roku w wyniku przekształcenia redakcji ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Przed prywatyzacją Podczas 45. MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki Wydawnictwo Literackie przedstawiło plany związane z prywatyzacją przedsiÍbiorstwa oraz prognozy dotyczące rozwoju firmy. Powołana przez pracownikŰw spŰłka z ograniczoną ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki 42.000 osŰb odwiedziło zakoŇczone 22 maja 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki. W imprezie wziÍli udział znani pisarze - m.in. Paulo Coelho i William Wharton, odbyło siÍ szereg ciekawych dyskusji i prezentacji nowych tytułŰw. ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Frankfurt 2000 9 maja rezygnacjÍ złořył Marek Krawczyk - dotychczasowy pełnomocnik ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Frankfurtu 2000. NadzŰr merytoryczny nad projektem bÍdzie sprawował dotychczasowy komisarz wystawy - Andrzej Nowakowski, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Staraniem organizatorŰw polskiego programu Frankfurt 2000 zatytułowanego ©Poland, Fundacja Roberta Boscha przyznała úrodki na dofinansowanie projektu opracowanego przez ZespŰł Literacki Polska2000, pozwalającego na szeroką promocjÍ literatury ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Specjalnie na 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki przygotowaliúmy dwie nowe publikacje fachowe: Jolanta Walewska "Raport o ksiÍgarstwie", str. 72, ISBN 83-912942-2-6, cena 15 zł. Pierwsza obszerna analiza zmian, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Wystawa 12 maja zainaugurowano w Warszawie wystawÍ "Sztuka ksiąřki". Składają siÍ na nią ksiąřka artystyczna oraz ilustracja. Ekspozycja ma towarzyszyĘ MiÍdzynarodowym Targom Ksiąřki. Historia ekspozycji "Sztuki ksiąřki" siÍga 1994 roku. ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Targi i imprezy edukacyjne Reformie oúwiaty towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na informacjÍ o nowych podrÍcznikach. Co tydzieŇ w kraju odbywa siÍ szereg imprez edukacyjnych - targŰw, wystaw, spotkaŇ metodycznych. Informujemy o tych, ktŰre odbÍdą siÍ w ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki w Warszawie są najwiÍkszą rego typu imprezą w Europie ĺrodkowo- Wschodniej i pretendują do miejsca wúrŰd najwiÍkszych imprez targowych na rynku wydawniczoksiegarskim na całym ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
IZRAEL Goúciem honorowym 45 MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki w Warszawie jest Izrael. PaŇstwo to zaprezentuje swoją literaturÍ i kulturÍ na stoisku o powierzchni 45 mkw. znajdującym siÍ w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. WúrŰd ...
Czwartek, 4 maja 2000
2000-05-04 Targi w Genewie W dniu 3 maja rozpoczÍły siÍ w Genewie XIV MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki i Prasy, ktŰre potrwają do 7 maja. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyĘ bÍdzie szereg imprez kulturalnych. Do najciekawszych ...