RYNEK KSIĄŻKI
Czwartek, 22 grudnia 2016
Przychody wydawnictw w 2015 roku spadły o 2,8 proc. - w cenach zbytu wydawców, osiągając wartość 2,48 mld zł.Postępujący, choć notujący niższą dynamikę niż w ostatnich latach, spadek wartości branży wydawniczej ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Jak już pisaliśmy, duże znaczenia mają zmiany w sektorze sprzedaży detalicznej, które można sprowadzić do stałych spadków efektywności sprzedaży stacjonarnej, na rzecz szybko rosnącego znaczenia i przychodów realizowanych poprzez sprzedaż w internecie.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Niezmienny brak jednej ogólnopolskiej, rzetelnej i opartej na wynikach sprzedaży listy bestsellerowych tytułów, to jedna z istotnych bolączek polskiego rynku wydawniczego. Stąd konieczność zadowalania się dostępnymi zbiorczymi zestawieniami miesięcznymi, które prezentują najlepiej sprzedające się tytuły w poszczególnych kanałach sprzedaży, w tym sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Obecnie obsługa zamówień klientów zagranicznych na polską produkcję wydawniczą ma charakter rozproszony, choć przez kilkadziesiąt lat eksport polskich publikacji był zdominowany przez dwie firmy....
Czwartek, 22 grudnia 2016
Z roku na rok alternatywne kanały stacjonarnej sprzedaży książek zyskują coraz większy udział w polskim rynku. Utrata przez księgarnie stacjonarne kluczowej pozycji wśród podmiotów skoncentrowanych na stacjonarnej sprzedaży detalicznej, to m.in. wynik rynkowej koniunktury charakterystycznej nie tylko dla branży książkowej, ale dla całego segmentu retail i dystrybucji produktów rozrywkowych.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Rok 2015 był kolejnym z rzędu, w którym odnotowaliśmy spadek udziału księgarstwa indywidualnego w rynku. Jeszcze w 2010 roku wynosił on 15 proc., a na koniec 2015 roku był trzykrotnie niższy. Tradycyjnie już w opozycji do tego segmentu stoi dynamika rynkowego udziału sieci księgarskich - w 2015 roku ich udział wzrósł z 28 do 30 proc.
Czwartek, 22 grudnia 2016
Największy problem dla wydawców stanowi postępujący spadek średnich nakładów książek. Sytuację utrudnia wydłużający się formalny, a przede wszystkim realny okres oczekiwania na zwrot z poniesionych inwestycji, czyli na należności od odbiorców hurtowych i detalicznych. Z uwagi na powyższe, wydawcy i dystrybutorzy angażują coraz więcej sił i środków w tworzenie nowych kanałów dystrybucji publikacji.
Czwartek, 22 grudnia 2016
W przypadku części badania dotyczącej portali społecznościowych, zdecydowano się na analizę dwóch grup: specjalistów książki, w tym osób związanych z książką zawodowo: bibliotekarzy, wydawców, autorów oraz wielbicieli książek (ogólniejszą grupę osób, które skupiają się w serwisach poświęconych literaturze i książkom).
Czwartek, 22 grudnia 2016
W 2015 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 41,80 zł, była o niespełna 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy (uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią, a więc bez rabatu) do detalu wyniosła w 2015 roku 23,70 zł, była zaledwie o 10 gr wyższa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że średnia cena nie dotyczywyłącznie nowości, ale także tych tytułów, które trafiają do obrotu już przecenione lub są wysoko …
środa, 21 grudnia 2016
W warunkach polskiego rynku sprzedaż bezpośrednia ma bardzo szerokie i złożone znaczenie. Tym mianem określa się zarówno sprzedaż realizowaną przez wydawców za pośrednictwem firmowych e-księgarń, również sprzedaż realizowaną przez klub książki, np. z katalogu, czy też zaangażowanych przez wydawcę, czy wyspecjalizowaną firmę.
środa, 21 grudnia 2016
Tabele poniżej przedstawiają dynamikę przychodów na rynku książki, przychody w cenach zbytu wydawców...