BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 327
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 17 maja 2012
Rozmowa z Anitą Musioł - dyrektorem wydawniczym i programowym książek w Weltbild Polska/Wydawnictwo Świat Książki oraz Pawłem Wojciechowskim - dyrektorem marketingu Weltbild Polska
Jaką pozycję wśród wszystkich grup produktowych z oferty Weltbild Polska zajmują obecnie książki (jaki procent przychodów generują?) i czy pozycja ta może ulec zmianie w ciągu kilku najbliższych lat? Anita Musioł: Książki są dla nas najważniejszą i niezwykle prestiżową częścią oferty, wręcz flagowym produktem. Na obecną chwilę generują ponad 50 proc. obrotu firmy (uwzględniając zarówno tytuły własne, jak i innych wydawców). Planujemy dalszy wzrost ich udziału w całościowym obrocie firmy. Świat Książki to przede wszystkim …
Czwartek, 17 maja 2012
Włodzimierz Albin prezesem PIK
Ubiegłotygodniowe Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki można, w pewnym stopniu, uznać za historyczne. Niestety nie dlatego, że cechowała je najwyższa w dziejach frekwencja. Najwyższa liczba członków biorących udział w głosowaniu wyniosła bowiem 58 uprawnionych na 164, a więc niespełna 35 proc.
Czwartek, 17 maja 2012
Platforma Edukacyjna Grupy PWN
Tradycyjnie pierwszego dnia majowej imprezy wystawienniczej w Warszawie swoją działalność w poprzednim roku oraz plany na przyszłość prezentuje OSDW Azymut. Tym razem jednak Grupa PWN przedstawiła także założenia nowego projektu - Platformy Edukacyjnej, którą tworzy inna spółka z grupy - PWN.pl. Platforma wystartuje jesienią i będzie prowadzić dystrybucję szeroko pojętych cyfrowych treści edukacyjnych, w tym: e-podręczników, e-obudowy podręczników, systemów ewaluacyjnych oraz kursów e-learningowych. W jej zasobach znajdzie się również multibaza - autorski koncept PWN.pl, tworzony …