Piątek, 20 lipca 2018
Jednym z tematów pierwszego w trakcie austriackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej posiedzenia ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council – Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych), które odbyło się 13 lipca 2018 roku w Brukseli, było omówienie projektu redukcji stawek VAT na publikacje elektroniczne...
Poniedziałek, 9 lipca 2018
Przywrócenie poprzednich przepisów
W „Dzienniku Ustaw” została opublikowana nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych oraz o ryczałcie dla twórców. Regulacja ta wejdzie w życie 19 lipca, ale – jak informuje „Rzeczpospolita” z 5 lipca – przewidziane nią zmiany mają zastosowanie z mocą wsteczną od 1 stycznia tego roku...
Poniedziałek, 5 marca 2018
Zalecenia Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała zalecenia w sprawie środków efektywnego zwalczania nielegalnych treści online...
Poniedziałek, 12 lutego 2018
Dotkliwa nadregulacja
W czwartek 8 lutego Sejm skierował do komisji projekt Ustawy o zbiorowym zarzadzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Jak informuje „Rzeczpospolita” z 9 lutego, prace nad tą Ustawą trwały ponad rok. Nowe regulacje były konsultowane, jednak dalej wywołują emocje, „gdyż dotyczą dużych pieniędzy oraz sprzecznych interesów twórców i użytkowników utworów, zwłaszcza masowych”...
Piątek, 2 lutego 2018
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
30 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi...
Poniedziałek, 29 stycznia 2018
NSA o rozliczeniu podatku dochodowego
„Podatnik, który sprzedaje książki własnego autorstwa, ale nie zawiera umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, uzyskuje przychody z działalności gospodarczej” – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny...
Wtorek, 23 stycznia 2018
Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego
„Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że dalsze udostępnianie pirackich kopii utworów opublikowanych w internecie nie powoduje automatycznego wzrostu szkody podmiotu, do którego należą prawa autorskie. Sąd wyjaśnił, że użytkownicy niezależnie od liczby kopii w sieci mogą sięgnąć do pliku który został zamieszczony tam jako pierwszy" – czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl...
Piątek, 19 stycznia 2018
Podatki 50 czy 20 proc.?
„W tym roku niełatwo wybrać stawkę kosztów autorskich. Biznes czeka na wyjaśnienia” – czytamy w „Pulsie Biznesu”...
Piątek, 5 stycznia 2018
Wykład radcy prawnego z Brukseli
Polska Izba Książki zaprasza pisarzy, tłumaczy, wydawców i księgarzy...
środa, 6 grudnia 2017
Ważne dokumenty KE
Komisja Europejska przedstawiła działania mające na celu nasilenie walki z podrobionymi towarami i piractwem, zapewnienie jednakowo wysokiego poziomu ochrony prawnej i przewidywalnych ram prawnych w całej UE oraz zachęcenie rynku do zwalczania naruszeń własności intelektualnej. Pośród zaprezentowanych dokumentów znalazł się m.in. komunikat poświęcony wykładni dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED). Najważniejsze dokumenty: Komunikat […]