Czwartek, 18 maja 2017
Komisja Europejska porozumiała się z firmą Amazon w istotnej kwestii umów Amazona z wydawcami. Pierwotnie Komisja stała na stanowisku, że amerykańska korporacja może ograniczać konkurencyjność, domagając się od swoich kontrahentów informacji o zapisach w umowach zawieranych przez nich z konkurencją Amazona. Przedmiotem badania KE były dwa największe rynki e-booków w UE, czyli brytyjski i niemiecki. […]
Czwartek, 18 maja 2017
Krótki termin autoryzacji prasowej
Termin autoryzacji informacji w dzienniku będzie wynosić 6 godzin, a dla czasopism 24 godziny...
Wtorek, 16 maja 2017
Ankieta
Celem ankiety przygotowanej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest zebranie informacji dotyczących korzystania z bazy utworów osieroconych oraz zidentyfikowanie jakie działania powinny być podjęte w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości systemu utworów osieroconych. MKiDN zachęca do wypełnienia ankiety wszystkie instytucje będące beneficjentami regulacji dotyczącej utworów osieroconych – zarówno te, zarejestrowane w bazie utworów […]
Wtorek, 16 maja 2017
Zaproszenie od SAiW Copyright Polska
Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie zorganizowane na VIII Warszawskie Targi Książki, poświęcone realizacji pierwszej edycji Public Lending Right w Polsce...
Niedziela, 30 kwietnia 2017
Raport Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej
W 2013 roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zamówił badanie pod tytułem „Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”, aby  poznać podejście Europejczyków do własności intelektualnej i stopień, w jakim Europejczycy przestrzegają praw do tej własności, a także przeanalizować to pojęcie w ujęciu całościowym. Badanie to powtórzono jesienią 2016 roku, dzięki czemu […]
środa, 26 kwietnia 2017
Twórczość w domenie publicznej
Nazwisko i wizerunek Fryderyka Chopina chronione są ustawą. Jest to fenomen na skalę europejską, jak podkreśla autor notatki zamieszczonej w „Rzeczpospolita” z 25 kwietnia. Temat ten był przedmiotem konferencji, jaką w poniedziałek 24 kwietnia zorganizował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wraz z Urzędem Patentowym.
Piątek, 17 marca 2017
Rozporządzenie MEN podpisane
16 marca zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...
Czwartek, 16 marca 2017
Ustawa o jednolitej cenie książki
Obecnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają rozmowy na temat jednolitej ceny książki - poinformował w środę w Radiu Plus rzecznik rządu Rafał Bochenek. Do projektu odniósł się we wtorek 14 marca na Twitterze minister Piotr Gliński. "W związku z inf medialnymi, jakoby MKiDN zadecydowało o wprowadzeniu jednolitej ceny książki, informuję, że nie ma takiej decyzji" - napisał minister.
środa, 15 marca 2017
Zastrzeżenie wydawców prasy
"To mocno uderzy i w wydawców i w prenumeratorów" - tak w  wypowiedzi dla serwisu dla serwisu Wirtualnemedia.pl Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wyawców Prasy ocenia niektóre zapisy projektu ustawy o jednolitej cenie książki, który przygotowała Polska Izba Książki, a którego procedowanie zapowiedział, na początku marca, wicepremier i minister kutury prof. Piotr Gliński.
środa, 15 marca 2017
Rozporządzenie MEN
13 marca Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego...