KWARTALNIK WYSPA
W Numerze
Wtorek, 9 stycznia 2018
ESEJ   Janusz Drzewucki: Kurtyna opada albo nie opada (Czytając dramaty Tadeusza Różewicza) Zbyszko Melosik: Kultura popularna, kultura wysoka i tożsamość młodzieży współczesnej. Esej społeczno-pedagogiczny WYWIAD Zakrywając nazwisko autora – z Kazimierzem Brakonieckim rozmawia Grażyna Banaszkiewicz Na wspólnym froncie – z Maciejem Parowskim rozmawia Katarzyna Wójcik  WSPOMNIENIE Adriana Szymańska: Pożegnanie Katarzyny Suchcickiej PROZA Jak Krzysztof […]