KWARTALNIK WYSPA
W Numerze
Piątek, 2 lutego 2018
Numer 4/2017 Kwartalnika Literackiego WYSPA obejmuje tradycyjnie zeszyt zasadniczy oraz Suplement. W numerze 4: Macedonia Lilla Moroz-Grzelak: Skąd się wzięła literatura macedońska? Jovica Tasevski-Eternijan:Ukrzyżowanie /Napływ. Motor napędowy / Błogość / Następny […]