KWARTALNIK WYSPA
W Numerze
Piątek, 31 października 2008
W siódmej „Wyspie” będzie sporo dobrej poezji: Adriana Szymańska, Józef Baran, Tomasz Różycki. I nie mniej dobrej prozy: Robert Mielhorski, Andrzej Mularczyk, Rafał Wojasiński, Henryk Sekulski. Ale do tego, jak sadzę, już się Państwo zdążyli przyzwyczaić, więc uznajmy, że po prostu tak być powinno. Z innych rzeczy za istotne uważam dwa eseje poświecone Józefowi Mackiewiczowi. Mamy tych „mackiewiczianów” więcej i pokażemy je w kolejnym numerze.
Piątek, 31 października 2008
Proza
Jeszcze w klasie maturalnej urząd się mną zainteresował. Jakubowski był wówczas porucznikiem, ale tego przecież nie wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że on nazywa się Jakubowski, bo przedstawił się całkiem inaczej. Milicjant zgarnął mnie, gdy przechodziłem ulicę nie na pasach. A to główna ulica w miasteczku, dość długa, zaś pasy wymalowali tylko w jednym miejscu. Nikomu do niczego nie były one potrzebne. Jeśli przejeżdżał pojazd mechaniczny, to raz na parę minut. Nikt nie zwrócił uwagi. …
Piątek, 31 października 2008
Mówi się, że „patos emigracji polega na braku poczucia trwałości i satysfakcji, jaki płynie z kontaktu z ziemią”, ponieważ „powrót do domu jest niemożliwy”. Ktoś inny zwykle dodaje: „tak, niemożliwy, ale stale oczekiwany”, ponieważ jednak poczucie trwałości i satysfakcji daje praca nad usunięciem powodów opuszczenia kraju. Historia Barbary i Józefa Mackiewiczów jest historią exulantów, na której każdy wypowiadający się o emigracji autor mógłby budować swoje rozważania i definicje. Właściwie był to może też podstawowy, chociaż …