AKTUALNOŚCI
Wtorek, 22 stycznia 2019
Do końca grudnia 2018 roku liczba klubów wzrosła do 1713, tj. o 100 w stosunku do końca 2017. Obecnie działa 599 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1114 klubów dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 531 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 452, a w miastach 730. W 2018 roku […]
Wtorek, 22 stycznia 2019
Wykaz wydawnictw naukowych MNiSW
Bellona, Arcana, CeDeWu, Difin, Edycja św. Pawła, Fundacja Terytoria Książki, GWP, OW Impuls, Księgarnia św. Jacka, Biały Kruk… to tylko niektóre podmioty, …
Wtorek, 22 stycznia 2019
Szkolenie 27 lutego w Warszawie
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Co to jest dozwolony użytek i jakie jest jego praktyczne znaczenia w działalności gospodarczej i kulturalnej? …
Wtorek, 22 stycznia 2019
Polska Izba Książki realizowała w drugiej połowie 2018 roku projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych”, dofinansowany ze środków Ministra …
Wtorek, 22 stycznia 2019
Zgłoszenia do 31 stycznia
Burmistrz Miasta Zakopane po raz trzeci organizuje konkurs na Nagrodę Literacką Zakopanego. W opublikowanej informacji zachęca autorów oraz wydawnictwa do wyboru pozycji …
Wtorek, 22 stycznia 2019
Prof. Jacek Leociak tegorocznym laureatem
Prof. Jacek Leociak – pracownik Instytutu Badań Literackich PAN i Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN – został tegorocznym laureatem Nagrody …
Wtorek, 22 stycznia 2019
Szkolenie z dr. Tomaszem Karpowiczem 19 marca
Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej. Program szkolenia: Charakter polskiej interpunkcji …