Piątek, 1 lutego 2019
Typ ogłoszeniaDam pracę
KategoriaWydawnictwo książkowe
StanowiskoAsystent/ka ds. Marketingu
MiejsceWarszawa
Forma zatrudnieniaUmowa zlecenie
WyształcenieWyższe niepełne
E-mailpraca@edgard.pl

Wydawnictwo Edgard istnieje od 1996 roku. Jesteśmy czołowym wydawcą publikacji do nauki języków obcych, poradników serii Samo Sedno oraz książek i zabawek edukacyjnych dla dzieci marki Kapitan Nauka.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Asystent/ka ds. Marketingu

Zakres obowiązków:

- przygotowywanie okładek książek i pudełek gier we współpracy z grafikiem

- opracowywanie materiałów prasowych i marketingowych

- tworzenie atrakcyjnych, angażujących treści marketingowych i opisów produktów zgodnie z zasadami SEO

- wsparcie podczas organizacji targów i konferencji branżowych

- wykonywanie zadań związanych z administracją sklepów internetowych

- realizacja projektów marketingowych, akcji specjalnych 

- pomoc w prowadzeniu działań w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube

- wsparcie bieżących prac działu marketingu

- współpraca z innymi działami oraz z firmami zewnętrznymi (grafikami, drukarniami).

Oczekiwania:

- wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów z obszaru marketingu i komunikacji 

- samodzielność, sumienność i dobra organizacja pracy

- umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści

- znajomość zasad komunikacji w social mediach

- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

- pracę w zgranym zespole i komfortowe warunki pracy

- realizację ciekawych projektów w miłej atmosferze

- możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych umiejętności i realizowania własnych pomysłów

- zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 1/2 etatu, z możliwością zmiany na pełen etat

– yerba mate i dobrą kawę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: praca@edgard.pl, w temacie wiadomości wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Administrator danych:

Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Zgoda

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”

Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

5. dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.

7. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.