Opublikowano:

Nagroda Kallimacha – piąta edycja (2013 rok)

Józef Częścik
Absolwent filologii polskiej. Studiował też filozofię teoretyczną i zarządzanie. Debiutował w 1977 roku jako pisarz w lubelskiej „Kamenie”. Jest autorem kilkunastu utworów literackich oraz książek edukacyjnych, m.in. z zakresu gramatyki, ortografii i interpunkcji. Publikował także w języku esperanto. W 1993 roku założył wydawnictwo Harmonia, specjalizujące się w publikacjach z zakresu nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapii pedagogicznej, logopedii, dysleksji, wspomagania rozwoju dziecka zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego. Obecnie w skład Grupy Wydawniczej Harmonia wchodzą trzy wydawnictwa: edukacyjne – Harmonia, naukowe – Harmonia Universalis (wydające m.in. podręczniki z serii „Logopedia XXI wieku” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego) i ogólnotematyczne – Józef Częścik. Jako wydawca dba przede wszystkim o to, aby książki były prawdziwie wartościowe, zgodnie z hasłem jego firmy „W trosce o harmonijny rozwój dziecka”.

Hanna Dobrowolska
Polonistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorka w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, recenzentka wydawnictw dziecięcych i młodzieżowych, autorka antologii poezji i wyborów opowiadań dla dzieci. Konsultantka WSiP i recenzentka podręczników szkolnych, współautorka Programu edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 (1999). Autorka nowatorskich podręczników literackich dla klas nauczania początkowego: „Podajmy sobie ręce. Podręcznik do kształcenia literackiego” (1992) oraz „Moja pierwsza czytanka” (1993), a także zbiorów ćwiczeń i książek edukacyjnych. Współautorka cyklu do kształcenia zintegrowanego „Wesoła Szkoła” (2000) oraz cyklu „Wesoła szkoła i przyjaciele” (2009). Autorka cyklu podręczników do języka polskiego „Jutro pójdę w świat” dla klas 4-6 (1998-2013). Stworzyła spójną koncepcję nauczania języka polskiego w zakresie wszystkich klas szkoły podstawowej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Marek Godlewski
Były pracownik uczelni wyższych (Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie, zrewolucjonizował nauczanie fizyki w polskich szkołach przez wprowadzenie na rynek prostych i tanich zestawów doświadczalnych. Jako redaktor merytoryczny w wydawnictwie ZamKor opracował ponad 100 doświadczeń. Umiejętny dobór zestawów doświadczalnych oraz jasne i zrozumiałe instrukcje pracy z nimi wywołały masowe zainteresowanie nauczycieli (głównie gimnazjalnych), co przywróciło nauczaniu fizyki w polskiej szkole właściwy, doświadczalny charakter. Odbył setki spotkań z  nauczycielami, podczas których z sukcesem uczył problemowego podejścia do nauczania i aktywizowania uczniów na lekcjach fizyki. Jest współautorem wielu podręczników, a także książki „Zadania doświadczalne z fizyki”, o której prof. dr hab. Władysław Błasiak, napisał: „W mojej opinii, jest to pierwsza tego typu pozycja wydawnicza, w której autorzy podejmują ambitne wyzwanie stawienia czoła niełatwym (…) zagadnieniom oceny błędów i niepewności pomiarowych (…) na tym poziomie nauczania”.

Helena Lewicka
Doświadczony nauczyciel i metodyk nauczania matematyki. Przez kilka lat była rzeczoznawcą MEN. Kształciła studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim UW. Jest jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. Jest współautorką publikacji dla nauczyciela oraz podręczników, zeszytów ćwiczeń, ćwiczeń wyrównawczych i zbiorów zadań dla ucznia cyklu „Matematyka wokół nas” (WSiP). Uczyła w klasach 1-3 i 4-8. W swoich materiałach zawiera wiedzę z przyrody szeroko rozumianej, literatury i historii skorelowaną z materiałem, z jakim spotykają się uczniowie na poziomie szkoły podstawowej. Znakomicie zna zarówno warunki pracy nauczyciela, jak i psychikę dziecka, dzięki czemu pisane przez nią książki są cenione przez dorosłych i dzieci.

Twórcy serii książek „Czytam sobie”
Najlepsi polscy twórcy książek dla dzieci, a wśród nich: Wojciech Widłak, Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Strzałkowska, Agnieszka Frączek, Zofia Stanecka, Ewa Nowak, Rafał Witek, Joanna Olech, Jona Jung, Joanna Rusinek – włączyli się w ambitny projekt wydawnictwa Egmont, zachęcający dzieci w wieku 5-7 lat do nauki czytania. Seria „Czytam sobie” składa się z trzech różnych poziomów czytelniczego zaawansowania („składam słowa”, „składam zdania”, „połykam strony”). W książeczkach dla początkujących zdania są krótsze, dominuje w nich ilustracja, tytuły dla bardziej wyrobionych czytelników pozwalają już płynnie czytać całe zdania. Co ważne – w każdej z nich jest zajmująca historia, opowiedziana słowem i obrazem, która zaciekawia i pobudza wyobraźnię. Każda z nich napisana jest bogatą polszczyzną, każda rozbudza zaciekawienie językiem. Bardzo nowoczesny, przyjazny, rozwijający pasję czytania cykl. Pomysłodawczynią i prowadzącą projekt „Czytam sobie” jest Katarzyna Sendecka.

Twórcy serii podręczników „Między nami”
Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Między nami” opracowany przez Agnieszkę Łuczak i Annę Murdzek jest przyjazny zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Został tak pomyślany, aby uczniowie rozwijali wszystkie sprawności językowe, zwłaszcza w zakresie mówienia i pisania. Wyłonione utwory poetyckie, teksty współczesne i ponadczasowa klasyka są bliskie problemom i doświadczeniom nastolatków. Zebrane materiały umożliwiają prowadzenie atrakcyjnych lekcji i dobór różnorodnych metod aktywizujących, a u uczniów samodzielność myślenia i kształtowania postaw badawczych, wzbogacają wiedzę kulturową i literacką. Najnowsza odsłona dostosowana jest oczywiście do nowej podstawy programowej, ale, co warto podkreślić, uwzględnia sugestie ponad 500 polonistów biorących udział w ankiecie „Napiszmy razem nowe »Między nami«”. Zachwycająca jest też warstwa edytorska cyklu. Serię opublikowało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.