Czwartek, 15 grudnia 2022

Lektura „It Starts with Us” Colleen Hoover wskazuje na wyraźną potrzebę znalezienia nowego określenia dla
literatury młodzieżowej. Wszelkie odniesienia do dawnych powieści nie mają najmniejszego sensu.

Autor: Colleen Hoover