Wtorek, 18 marca 2003
Zbigniew Rawski chce przeprosin i 200 tys. zł odszkodowania Na łamach Biblioteki Analiz trwa dyskusja poświęcona Zbigniewowi Rawskiemu i działalności kilku jego spółek. Na początek 6 punktów wstępu: 1. Zbigniew Rawski, znany zwolennik procesów przewlekłych, ...
Wtorek, 18 marca 2003
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze PIK odbędzie się 28 marca 2003 w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. W porządku przewidziano m.in. sprawozdanie Rady PIK, dyskusję na temat zmian w statucie Izby, a także wybory: prezesa, 8 członków ...
Wtorek, 18 marca 2003
28 marca wybierzemy nowego prezesa Polskiej Izby Książki - najważniejszej organizacji wyrażającej głos branży. Niestety, w ostatnich miesiącach coraz rzadziej głos ten był wspólny. Środowisko jest podzielone, żeby nie powiedzieć skonfliktowane. Wydawcy, księgarze i ...
Poniedziałek, 3 marca 2003
W dniu 26 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji, na której omawiano istotny punkt o nagradzaniu podręczników i programów. Gorąco argumentowałem przeciwko temu zapisowi, otrzymałem również wsparcie z sali. Pojawiło się także wiele głosów, że trzeba ograniczyć ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Propozycja Biblioteki Analiz Przedstawiamy Czytelnikom Biblioteki Analiz pomysł połączenia działalności Krajowego Biura ISBN z narodowym rejestrem produkcji wydawniczej. Naszym zamierzeniem jest stworzenie podstaw dla pełnej informacji ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Publikacje fachowe Publikacja ukazała siÍ w nowej serii wydawniczej Inforu, w ktŰrej prezentowane są najbardziej uřyteczne dla przedsiÍbiorców, ksiÍgowych i kadrowcŰw zagadnienia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a w szczegŰlnoúci z ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Prawo Według przygotowanego przez Ministerstwo FinansŰw projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarŰw i usług, od stycznia 2001 roku o połowÍ - z 80 tys. do 40 tys. zł - ma byĘ obniřony pułap obrotŰw zwalniających od płacenia tego podatku. Nowoúcią jest rŰwnieř ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Do redakcji Biblioteki Analiz W poprzednim numerze Biblioteki Analiz zgłosiliúmy propozycjÍ połączenia nadawania numerów ISBN z obowiązkiem dostarczania do BN egzemplarzy obowiązkowych i poprawnie wypełnionych zawiadomieŇ Krajowego Biura ISBN o ...
Czwartek, 4 maja 2000
Stanowisko MKiDN Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wielokrotnie deklarował, ře walka o zerową stawkÍ podatku VAT na ksiąřkÍ i prasÍ, jest jednym z istotniejszych elementŰw realizacji polityki ...
Czwartek, 4 maja 2000
Obowiązek podatkowy W rozumieniu ustawy o podatku VAT umowy barterowe, coraz czÍúciej stosowana forma rozliczeŇ pomiÍdzy firmami, rodzą obowiązek podatkowy. Obydwie strony obowiązane są do wystawienia sobie nawzajem faktur lub innych dokumentŰw ...