BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 188
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 15 lutego 2007
Rynek książki w Niemczech w 2006 roku
Rok 2006 księgarstwo niemieckie zamknęło lekkim wzrostem obrotów: o 1,7 proc. więcej niż w roku 2005. Natomiast z zestawienia grudzień 2005 do grudnia w 2006 roku wynika, że obroty wzrosły o 3,1 proc. Grudzień, ze względu na zwiększoną sprzedaż książek, związaną z prezentami na Boże Narodzenie, nadaje się do wielokierunkowych porównań.Przy zastosowaniu kryterium 3 podstawowych form edytorskich największy wzrost w grudniu 2006 odnotowano w grupie „książek mówionych” – o 17,2 proc. Znaczny wzrost osiągnęła również …
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarządzenie wiedzą – cz. 4
Lokalizacja wiedzy zgromadzonej w wydawnictwie oraz określenie szczegółowych planów i celów edytora jest preludium do kolejnego kroku zarządzania wiedzą. Jest nim wyznaczenie luk między kompetencjami posiadanymi i pożądanymi, a następnie stworzenie systemu organizacji wiedzy, zapewniającego zniwelowanie wszelkich braków poprzez rozwój i pozyskiwanie zasobów.
Czwartek, 15 lutego 2007
Kurs public relations – cz. 19
Właściwie prowadzony monitoring mediów nie tylko daje początek całościowej ocenie prowadzonych działań public relations, ale także umożliwia przewidywanie ich wyników. To prawda dla wielu banalna. W ukazujących się na łamach prasy i obecnych w mediach elektronicznych wzmiankach na temat naszej firmy drzemie klucz do stwierdzenia, czy efekty naszej pracy warte są ponoszonych na nią nakładów. Dział PR – jak przeczytałem na jednym ze specjalistycznych wortali – jest niczym rozpieszczone, leniwe dziecko, które kosztuje za wiele, …
Czwartek, 15 lutego 2007
Felieton
W Bibliotece Analiz (nr 3) Łukasz Gołębiewski zainaugurował cykl artykułów pod szyldem „Promocyjny pomysł miesiąca”. Inicjatywa to trafna, potrzebna i tylko dziwić się wypada, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Faktem bowiem jest, że rynek książki w Polsce nie cierpi w tym względzie na nadmiar oryginalnych pomysłów, które w ostatecznym rozrachunku zwiększałyby wydatnie sprzedaż książek. Zainspirowany ideą Łukasza Gołębiewskiego chciałbym zgłosić do wyróżnienia projekt, który – co prawda wbrew intencji, ale jednak – przyniósł …