BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 440
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 8 sierpnia 2016
Poniedziałek, 8 sierpnia 2016
Usługodawcy, radykalni katalogerzy, animatorzy kultury
Co powinien wiedzieć i umieć polski bibliotekarz? Na to pytanie starali się odpowiedzieć członkowie zespołu ekspertów powołanego na podstawie porozumienia między Biblioteką Narodową a Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) podczas prac nad uchwaloną w grudniu 2015 roku ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Artykuł, opublikowany w najnowszym numerze "Rocznika Biblioteki Narodowej" zawiera zgodny z przewidzianą przez ustawę metodologią opis kwalifikacji bibliotekarskich wraz komentarzem autorstwa dwóch pracowników BN - dr. Macieja Szablewskiego (Zakład Zbiorów Bibliologicznych) i Witolda …
Poniedziałek, 8 sierpnia 2016
5. Pomorski Plener Czytelniczy w Gdyni
W ubiegłym roku otwarcie Pleneru przebiegało w deszczu, jednak ani prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, ani organizatorzy imprezy nie tracili rezonu i konsekwentnie prowadzili program wydarzeń, chociaż czasem zarówno zaproszeni pisarze, jak i cała publiczność musiała zmieścić się pod jednym namiotem. Dzięki temu tworzyła się jednak prawdziwie kameralna atmosfera. Kłopoty z pogodą nie zraziły organizatorów, ani wspierające ich władze Gdyni, i z dużym rozmachem przystąpiono w tym roku do piątej edycji, obchodząc w ten sposób pierwszy …
Poniedziałek, 8 sierpnia 2016
Księgarski wyjazd do Niemiec
Księgarski wzór do naśladowania odnalazłam w Berlinie dzięki wyjazdowi polskich księgarzy zorganizowanemu przez Polską Izbę Książki w dniach 18-20 lipca 2016 roku. Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w tym branżowym wyjeździe wraz z dziewięcioma księgarkami i księgarzami oraz niezastąpioną organizatorką i tłumaczką Grażyną Szarszewską z Polskiej Izby Książki. Nasz wyjazd odbył się dzięki Ogólnopolskiej Bazie Księgarń, poprzez którą dowiedzieliśmy się o planowanym wyjeździe oraz dzięki dofinansowaniu z Instytutu Goethego, Instytutu Książki oraz PIK.