Sobota, 18 czerwca 2022
CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…
Praktyki czytelnicze osób starszych są konsekwencją doświadczeń i zabiegów czytelniczych w młodości. A przekonanie o wartości czytania i atrakcyjności książek pozostaje aktualne na całe życie – wynika z badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową na jesieni ub. roku. Kwestionariuszowi na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków powyżej 15. roku życia towarzyszyło badanie na próbie seniorów, czyli osób w […]
Sobota, 18 czerwca 2022
BADANIE: „POKOLENIE SILVERS W E-COMMERCE”
Fundacja Kobiety e-biznesu zrealizowała badanie wśród seniorów (osób powyżej 60. roku życia), aby dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń dojrzałego pokolenia konsumentów z zakupami online. Aż 86 proc. badanych seniorów codziennie korzysta z internetu, co więcej – 65 proc. dokonuje w internecie zakupów przynajmniej raz w miesiącu – wynika z raportu Fundacji Kobiety e-biznesu „Pokolenie […]
Czwartek, 2 czerwca 2022
NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY RYNEK KOMIKSOWY
Według statystyki Biblioteki Narodowej, w roku 2021 wydawcy przekazali do Narodowej Książnicy 33.957 książek opublikowanych w formie papierowej. Jest to o 3566 tytułów i 12 proc. więcej niż w roku 2021. Wzrost liczebności książek wskazuje na wracanie produkcji wydawniczej do równowagi po pandemii. „O ile w pierwszym roku pandemicznego kryzysu wydawcy – zaniepokojeni niepewną sytuacją […]
Poniedziałek, 2 maja 2022
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE
Biblioteka Narodowa nie ma dla nas dobrych wieści. Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Niestety, odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost czytelnictwa nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Jak wynika z przeprowadzonego w marcu 2022 roku badania, tylko 38 proc. respondentów przeczytało co najmniej jedną książę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. „Ograniczenia […]
Sobota, 16 kwietnia 2022
PIĘĆ NAJWIĘKSZYCH TRENDÓW
„The Guardian” tuż po zakończeniu z londyńskich targów książki (5-7 kwietnia) opracował na podstawie rozmów z agentami literackimi i wydawcami krótkie zestawienie, jakich trendów w literaturze możemy spodziewać się już wkrótce. 1. Wzrost popularności literatury pięknej, której autorami są celebryci Pisanie książek przez celebrytów to wiecznie żywy trend, ale – jak wskazuje „The Guardian” – […]
Czwartek, 17 lutego 2022
JAK ZWIĘKSZYĆ AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZĄ POLAKÓW?
Poziom czytelnictwa w Polsce jest niski i chociaż prowadzone przez Bibliotekę Narodową od dawna badania wskazują, że w ostatnich dwóch latach jego stan zauważalnie wzrasta, to nadal lokowani jesteśmy w tym względzie w ogonie Europy (3-4 miejsce od końca). W latach 2019-2020 odpowiednio 39–42 proc. Polaków zadeklarowało czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej […]
Wtorek, 1 lutego 2022
CO PIĄTY MIESZKANIEC NASZEGO KRAJU MA PONAD 60 LAT
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38.179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9 proc. w porównaniu z wynikami spisu 2011 roku, czyli o ok. 332 tys. 48,5 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,5 proc. kobiety. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. […]
środa, 3 listopada 2021
RAPORT „KULTURA W  2020 ROKU”
Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport „Kultura w 2020 roku”, która przedstawia wybrane informacje o działalności podmiotów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. W publikacji omówiono m.in. wydatki gospodarstw na kulturę w minionym roku. Przeciętnie rocznie na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw […]
Poniedziałek, 4 października 2021
62  PROC. POLAKÓW DEKLARUJE, ŻE LUBI CZYTAĆ KSIĄŻKI
Zdecydowana większość Polaków (62 proc.) deklaruje, że lubi czytać książki – wynika z nowego sondażu CBOS. Czytaniem znacznie bardziej zainteresowane są kobiety: 72 proc. z nich przyznaje, że lubi czytać, podobne deklaracje składa 50 proc. mężczyzn. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił nie tylko nieduży – bo jedynie o 1 punkt procentowy – wzrost odsetka […]
środa, 28 kwietnia 2021
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE
Biblioteka Narodowa podała najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu, w 2020 roku 42 proc. Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki, to wzrost o 3 p.p. w porównaniu do roku 2019. Ostatnio taki wynik odnotowaliśmy w 2014 roku, ale już w kolejnych latach czytelnictwo zatrzymało się na 3738 proc. Wciąż jednak blisko 60 proc. […]
środa, 28 kwietnia 2021
WYNIKI BADANIA
Na przełomie marca i kwietnia Polska Izba Książki przeprowadziła wśród księgarzy badanie ankietowe pt. „Niezależne księgarnie w czasie pandemii”. Kwestionariusz obejmował osiem pytań i był anonimowy. Na ankietę odpowiedziało 79 księgarek i księgarzy. W przeważającej większości (88,6 proc.) w badaniu wzięli udział przedstawiciele pojedynczych stacjonarnych księgarń, 10,1 proc. stanowili przedstawiciele małych sieci (do 5 księgarń) […]
Sobota, 27 marca 2021
WSKAZÓWKI PŁYNĄCE Z BRYTYJSKIEGO OPRACOWANIA
Książki okazały się odporne na pandemię. Jak wynika z różnych opracowań i informacji otrzymywanych z rynku, w czasie pandemii Polacy chętnie oddają się lekturze. – W czasie lockdownu czytanie było jedną z tych nielicznych rzeczy, które nie były zabronione. Zamknięci w domach ludzie mogli wreszcie zrobić coś dla siebie – takim spostrzeżeniem podzielił się niedawno Eric de Arco, współwłaściciel księgarni Documenta z Barcelony, […]