środa, 30 listopada 2022
BADANIE KRAJOWEGO INSTYTUTU MEDIÓW
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 582 (22/2022)

Z najnowszych danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 41,4 proc. Polaków czyta książki. To spadek o 2,6 p.p. w porównaniu z poprzednim raportem.

Najnowsze dane pochodzą z badania, które przeprowadzono w okresie styczeń- -czerwiec 2022 na grupie 16 007 osób w wieku 16+. Wcześniejszy raport dotyczył danych z okresu lipiec 2021 – marzec 2022 na próbie 31.931 osób.

„W wolnym czasie książki czyta blisko połowa kobiet – 49,4 proc. i jedna trzecia mężczyzn – 32,7 proc.” – czytamy w komunikacie.

Czytanie książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 55,8 proc. osób z grupy wiekowej 16-29 lat. W każdej kolejnej grupie wiekowej odsetek ten jest niższy: 42,6 proc. dla osób w wieku 30-49 lat, 36,5 proc. dla mających 50-64 lata i wreszcie 33,4 proc. dla osób w wieku 65 lat i więcej.

Wśród osób z wyższym wykształceniem wskaźnik czytelnictwa wynosi 67,4 proc. Z kolei w grupie osób z wykształceniem średnim czytanie książek deklaruje 31,4 proc., a w grupie osób z wykształceniem zawodowym – 23,7 proc.

Z badania wynika także, że najchętniej po książki w czasie wolnym sięgają mieszkańcy dużych miast, tych powyżej 200 tys. mieszkańców (55,5 proc. czytających), natomiast najrzadziej mieszkańcy wsi (32,8 proc.).

Jak wskazano w raporcie, po książki chętniej sięgają osoby, które nie mają w gospodarstwie domowym telewizora – 55,7 proc., w grupie osób posiadających telewizor odsetek czytających wynosi 40,8 proc. Odwrotną relację zaobserwowano wśród radiosłuchaczy. W grupie słuchających radia książki czyta 43,3 proc. osób, w grupie osób niesłuchających radia wskaźnik czytelnictwa wynosi 29 proc.

Jak zaznaczono, wyniki dotyczą zarówno książek w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Formalnie zaczął działać w marcu 2021 roku. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce. Instytut w sposób ciągły prowadzi pomiary korzystania z radia, telewizji i internetu dostosowane do współczesnego modelu konsumpcji mediów. Flagowym projektem KIM jest Badanie Założycielskie, największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce.

(s. 1)

Autor: (et)