BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 501 (12/2019)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Piątek, 12 lipca 2019
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, czyli tzw. matryca VAT, nad którym 15 marca Sejm wstrzymał działania, ponownie został poddany pierwszemu czytaniu 3 lipca. Sejm nie przyjął wtedy wniosku o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu i skierował go do dalszych prac w Komisji […]
Piątek, 12 lipca 2019
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została uchwalona już w lipcu 2016 roku, ale pobieranie podatku zostało zawieszone zgodnie z nakazem Komisji Europejskiej. Bruksela wszczęła wówczas postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę. Argumentowano wtedy, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Wydano też nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego […]
Piątek, 12 lipca 2019
O ORGANIZACJACH KSIĘGARSKICH SŁÓW KILKA
Kiedy Leszek Konieczny, kierownik księgarni Domu Książki przy pl. Legionów we Wrocławiu, później właściciel sprywatyzowanej placówki, która przyjęła nazwę Wratislavia, żegnał się w liście otwartym ze swoimi czytelnikami i kolegami, to stwierdziłem, że skończyła się pewna epoka. Czasy księgarstwa zawodowego, opartego na konkretnych podstawach edukacyjnych, wyuczonego w technikach księgarskich, liceach, gdzie brać księgarska miała styczność z ostatnimi mistrzami zawodu: […]
Piątek, 12 lipca 2019
ROZMOWA Z DOROTĄ DUDĄ, CZŁONKIEM ZARZĄDU I MARCINEM NOWAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU FIRMY DYSTRYBUCYJNEJ DICTUM
– Dictum działa na rynku od 16 lat. W jakiej jest dziś kondycji? Marcin Nowak: Jest w dobrej kondycji. Cały czas się zmienia, i to intensywnie. Właściwie nasza firma powinna nazywać się: „Zmiany, zmiany, zmiany”. A zwłaszcza od kiedy w firmie pojawiła się Dorota Duda. – Kiedy pojawiła się pani Dorota? Dorota Duda: Dołączyłam do zespołu Dictum dokładnie rok temu. […]
Piątek, 12 lipca 2019
BADANIE KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO
Centrum krakowskiego pola literackiego tworzą trzy kategorie aktorów: twórcy, wydawcy i organizatorzy wydarzeń. Nieco dalej sytuują się czytelnicy, tłumacze, krytycy i blogerzy. Na pozycjach peryferyjnych znajdują się stowarzyszenia, właściciele kawiarni literackich, bibliotekarze, agenci literaccy, drukarze i antykwariusze. Tak przynajmniej wynika z pionierskiego badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, dofinansowanego ze środków Ministra […]
Piątek, 12 lipca 2019
Tadeusz Chęsy, założyciel drukarni Pozkal, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Inowrocławia. Podczas sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 27 czerwca, miejscy radni pozytywnie rozpatrzyli wniosek Rotary Club o nadaniu Tadeuszowi Chęsemu tego tytułu. W uchwale stwierdzono, że „szczególnie widoczny jest jego mecenat i społeczne zaangażowanie w akcje charytatywne, prospołeczne i kulturalne”. Jak informuje portal urzędu miejskiego […]
Piątek, 12 lipca 2019
30 czerwca zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i  Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2018/19. Słuchacze obecnie przygotowują się do wrześniowego egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Grupa słuchaczy liczy w tym roku akademickim 18 osób. Z […]
Piątek, 12 lipca 2019
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że prowadzi prace nad wprowadzeniem ustawy wspierającej produkcję gier wideo promujących polską i europejską kulturę. Według projektu, za kulturową uznać można „grę wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełnia test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji”. Projekt […]
Piątek, 12 lipca 2019
W 2018 roku Ruch zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 7,5 proc. do 1,24 mld zł, 77,34 mln zł straty operacyjnej (wobec 42,57 mln zł w 2017 roku) i aż 352,23 mln zł straty netto (rok wcześniej wyniosła ona 56,81 mln zł). Na tym ostatnim wyniku zaciążyły odpisy, m.in. 253,67 mln zł na obligacje spółki Lurena Investments. Przychody Ruchu ze […]
Piątek, 12 lipca 2019
Jak wynika ze sprawozdania złożonego w KRS, wpływy Kolportera ze sprzedaży towarów zmalały z 1,58 mld zł w 2017 roku do 1,35 mld zł w ub.r. (to 14,8 proc. w dół), a ze sprzedaży usług – z 67,95 do 51,88 mln zł (czyli o 23,6 proc.). Działalność firmy jest podzielona na dwa zasadnicze piony: dystrybucja prasy (spóła oferuje obsługę prenumerat, przesyłanie prasy i […]