BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 188
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 15 lutego 2007
Po co Suflidzie sieć ksiegarń?
6 lutego WSiP poinformowały o sprzedaniu za 5,3 mln zł spółce Łopuszańska S.A. 4,05 mln akcji imiennych serii B swojej spółki zależnej, Dom Książki, czyli wszystkie przez siebie posiadane. Stanowią one 90 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Domu Książki. 10 proc. akcji należy do Skarbu Państwa. „Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych WSiP wynosi 5,3 mln zł. Tyle samo wyniosła cena sprzedaży akcji” – podano w komunikacie. Wartość nominalna jednej akcji DK …
Czwartek, 15 lutego 2007
Jak dystrybuowano książkę kardynała Dziwisza
Chociaż pierwszą książkę w swoim życiu Przemysław Häuser, właściciel TBA, wydał już w 1993 roku, było to – jak sam twierdzi – w zupełnie innej firmie i na innym etapie zawodowej kariery. Firma TBA powstała w 2002 roku pod nazwą TV Promotion Group, obecnie (już jako TBA) realizuje się w projektach filmowych i wydawniczych oraz marketingu religijnym. – Od wielu lat specjalizujemy się w realizacji filmów dokumentalnych tematycznie związanych z Watykanem. Od dawna także współpracujemy …
Czwartek, 15 lutego 2007
Rozmowa z Markiem Stefaniakiem, prezesem i Andrzejem Żywickim, członkiem zarządu wydawnictwa Pascal
W porządku. A lekcja, jaką wam dały Bezdroża, by interesować się także mniej popularnymi regionami, jak Krym, Transylwania czy szlak kolei transsyberyjskiej, w znacznym stopniu zweryfikowała waszą ofertę? AŻ: Nie bardzo wiemy, co znaczy „lekcja”…Choćby to, że w roku 2005 Bezdroża osiągnęły 40-proc. wzrost obrotów. I mniemam, że właśnie na książkach, po które Pascalowi schylić się nie chciało. AŻ: To proszę przyjąć do wiadomości, że po Krym – który pan przytoczył – Pascal schylił się …
Czwartek, 15 lutego 2007
Grupa Wydawnicza PWN, uhonorowana przez Bibliotekę Analiz tytułem Wydawcy Roku 2006 za „umiejętne połączenie swoich najlepszych tradycji z sukcesem komercyjnym nowoczesnego wydawnictwa”, ujawniła nam wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. Po raz pierwszy w historii Grupy PWN przychody przekroczyły wartość 200 mln zł.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zamierza rekomendować swoje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie 90 proc. zysku netto wypracowanego w 2006 roku na wypłatę dywidendy – poinformowały WSiP w oficjalnym komunikacie.
Czwartek, 15 lutego 2007
7 lutego w warszawskim klubie Palladium rozdano Asy Empiku. Ponoć największy plebiscyt kulturalny w Polsce. Imprezę prowadził dziennikarz, prezenter i satyryk znany z radiowej Trójki, Artur Andrus.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych poinformował o zbyciu przez Macieja Radziwiłła, przewodniczącego Rady Nadzorczej, działającego w imieniu własnym oraz Cresco Financial Advisors, 600 tys. akcji PPWK reprezentujących 14,35 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonania 12,29 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.
Czwartek, 15 lutego 2007
1 lutego, podczas posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, któremu przewodniczył prezes, Rafał Skąpski, podsumowano działania w roku ubiegłym.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych poinformował o odroczeniu Wkrze terminu spłaty pożyczki.
Czwartek, 15 lutego 2007
Wkra nabyła sto udziałów w zależnej od siebie hurtowni Polmap, o wartości 1000 zł każdy.