BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 200
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 31 lipca 2007
Stanisław Wedler, prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, twierdzi, że wejście na polski rynek podręczników fińskiej firmy SanomaWSOY tylko zmobilizuje jego spółkę do pracy. WSiP chcą inwestować nie tylko na rynku książki edukacyjnej, ale też dziecięcej i poradników, a może i przewodników, pisze „Parkiet”.
Wtorek, 31 lipca 2007
Dom Inwestycyjny BRE Banku odtajnił raport poświęcony WSiP, wyceniając papier oficyny na 18,10 zł i rekomendując „kupuj”. 13 lipca, w dniu wydania raportu, kurs akcji WSiP wynosił 14,40 zł. Na zamknięciu sesji za walor płacono 16,50 zł.
Wtorek, 31 lipca 2007
Do końca lipca można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków. Akcja pomocy najuboższym, na którą Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło przeznaczyć 120 mln zł, okazuje się jednak niewypałem.
Wtorek, 31 lipca 2007
„Zbigniew Jakubas nadal jest zainteresowany przejęciem większościowego pakietu akcji Ruchu od Skarbu Państwa, ale uważa, że obecna wycena tej spółki na giełdzie nie jest atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów” – poinformowała „Gazeta Wyborcza”.
Wtorek, 31 lipca 2007
Uprawnieni pracownicy Ruchu otrzymają nieodpłatnie od Skarbu Państwa ponad 4,369 mln akcji spółki, poinformował Ruch w komunikacie.
Wtorek, 31 lipca 2007
Instytut Książki przyznał już 35 dotacji w ramach zainicjowanego na początku tego roku programu Sample Translations ©Poland skierowanego do tłumaczy literatury polskiej (posiadających minimum trzy przekłady wydane w formie książkowej).
Wtorek, 31 lipca 2007
26 lipca z „Rzeczpospolitą” można było kupić książkę „Azazel” Borysa Akunina.
Wtorek, 31 lipca 2007
„Dziennik Polski”, którego wydawcą jest spółka Jagiellonia, wkrótce może zmienić właściciela – podała „Gazeta Wyborcza”.
Wtorek, 31 lipca 2007
Znamy już raport finansowy Grupy Agora za 2006 rok. Łączne przychody grupy wyniosły 1,13 mld zł, w tym na sprzedaż reklam przypadło 755 mln zł, a wydawnictw 171 mln zł. Przychód ze sprzedaży kolekcji wydawniczych dał 123 mln zł, przy kosztach operacyjnych 5 mln zł. Na poszczególne kwartały przypadło kolejno: I kwartał – 51,7 mln, II – 28,1 mln, III – 17,3 mln, IV – 25,8 mln zł.
Wtorek, 31 lipca 2007
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych sprzedało wszystkie papiery nowej emisji z prawem poboru.