BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 379
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 15 kwietnia 2014
III Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku
Po raz trzeci Fundacja Sąsiedzi zaprosiła wydawców na targi w Białymstoku, jakie odbyły się od 12 do 14 kwietnia. Pojawiło się 60 firm, chociaż chętnych było więcej. – W tym roku musiałem odmówić kilku wydawcom, chociaż dzwonili do ostatniej chwili z prośbą o miejsce, a działa to na zasadzie przekazywania informacji: wszyscy jesteśmy w Białymstoku, a was nie ma? Umówiłem się więc, że chętnych zaproszę w przyszłym roku, bo tak rozwiniemy naszą imprezę z całym …
Wtorek, 15 kwietnia 2014
W USA wzrosła sprzedaż książek
Wprawdzie minimalnie, o 1 proc., ale w 2013 roku odnotowano wzrost wartości sprzedaży książek w USA. Według danych Association of American Publishers, przychody wydawców książkowych wyniosły 15,05 mld USD. Dane pochodzą od 1211 wydawnictw objętych statystykami programu StatShot. Wzrosty notowały niemal wszystkie rynkowe segmenty, poza książką dziecięcą i młodzieżową, gdzie spadek był wysoki, wyniósł aż 6,6 proc. Literatura dla dorosłych miała minimalny wzrost, o 0,8 proc., co uznawane jest i tak za sukces, biorąc pod …
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wyniki amerykańskich badań
Wielokrotnie wydarzenia na amerykańskim rynku książki oraz rządzące nim tendencje miały silny wpływ na światową, w tym także polską branżę wydawniczą. Ważnym klientem rodzimych wydawców i segmentu dystrybucyjnego pozostają biblioteki publiczne, których udział w przychodach rynku wzrósł, według danych Biblioteki Narodowej, z 65 do 76 mln zł w 2012 roku (13,4 proc.). Od lat dla polskich bibliotek wyznacznikiem wysokich standardów w zakresie zarządzania administracyjnego oraz obsługi czytelników pozostają biblioteki amerykańskie. Dzięki opublikowanym niedawno badaniom Pew …
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Rozmowa z Wiktorem Ostrowskim – księgarzem i analitykiem rynku książki
W ostatnim okresie w branży jesteś utożsamiany przede wszystkim jako zwolennik konsolidacji i koncentracji kapitałowej, jako szansy nie tylko na przetrwanie, ale na rozwój słabnącego przecież rynku książki… Tak, to prawda. Mówiłem to już kilka miesięcy temu w innym wywiadzie i powtórzę raz jeszcze – rynek hurtowy ginie. Według mnie nie ma szans, aby przetrwał w obecnej formie. Rozwiązaniem jest połączenie z segmentem produkcyjnym, a więc wydawniczym, ewentualnie z segmentem detalicznym. Takie połączenie nie musi być …
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014
Wtorek, 15 kwietnia 2014