BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 551 (14/2021)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 4 sierpnia 2021
REKORDOWY ROK POD WZGLĘDEM PRODUKCJI WŁASNYCH
Rok 2020 przyniósł spółce Audioteka, liderowi polskiego rynku książek do słuchania, wzrost przychodów o 17 proc. – z 58,5 mln zł do 68,7 mln zł. Zysk wzrósł z 5,8 mln […]
środa, 4 sierpnia 2021
CO ZA NAMI, CO NAS CZEKA?
Jak w okresie pandemii wygląda rynek korzystania z nielegalnych źródeł? Czy proceder nielegalnego pobierania i od­twarzania internetowych treści nasila się, czy słabnie? Takie m.in. pytania stawia Artur Patrzylas w artykule […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z DOMINIKĄ KOZŁOWSKĄ, PREZESKĄ ZARZĄDU SIW ZNAK
Jak pani patrzy na minione lata Znaku? Przeszłość Znaku jest dla mnie ogromnie inspirująca. W okre­sie PRL-u Znak był jedną z niewielu niezależnych instytucji kultury w Polsce, a zarazem środowiskiem […]
środa, 4 sierpnia 2021
ZAKUPY PRZEZ KOMÓRKI I TABLETY ZDOMINUJĄ W TYM ROKU E-COMMERCE
Prowadzisz sklep internetowy? Pamiętaj, żeby dostosować go do urządzeń mobil­nych. Jak podaje Wyborcza.biz, w 2021 roku po raz pierwszy zakupy przez inter­net zrobione za pomocą urządzeń mo­bilnych przebiją próg 50 […]
środa, 4 sierpnia 2021
CO PIĄTY POLAK CHCE ODBIERAĆ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE STACJONARNYM
Wraz z rosnącą popularnością zakupów online i rozwojem sklepów interneto­wych rośnie również branża kurierska. Jak wynika z danych wywiadowni go­spodarczej Dun&Brandstreet, w ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w rejestrze KRS […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z JACKIEM ORYLEM, DYREKTOREM WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI I WICEPREZESEM FUNDACJI HISTORIA I KULTURA
Zbliżają się Warszawskie Targi Książki. Kto jest ich organiza­torem w tym roku? Współorganizatorem odpowiedzialnym za organizację, pro­mocję i program jest Fundacja Historia i Kultura, a właścicie­lem imprezy i drugim współorganizatorem […]
środa, 4 sierpnia 2021
MAŁGORZATA DOWNAR KOMISARZEM
Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń na 24. Międzynarodowe Targi Książki w Kra­kowie, które odbędą się w dniach 14-17 października. Tegoroczna edycja to połączenie tra­dycyjnych stoisk z nowoczesnymi do­datkami wirtualnymi. 1. Rejestracja odbywa […]
środa, 4 sierpnia 2021
ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI I ANKIETA DLA WYDAWCÓW
Powołana w ubiegłym roku Komisja ds. Wydawnictw Nauko­wych przy KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – organizuje 3 listopada konferencję „Publikacje nauko­we w Polsce – stan spraw i kierunki […]
środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska poinfor­mowało, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wy­płaty wynagrodzenia za […]
środa, 4 sierpnia 2021
TRZY ŚWIATY: FICTION, NON-FICTION I DLA DZIECI
Czas dzieli się na wolny i zajęty. Analiza czasu wolnego przynależy do poważnej socjologii, a zatem poważna rada: warto badać sprzedaż książek w lipcu, kiedy nie ma obciążeń podręcznikami szkolnymi, […]