BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 330
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Teresa Włochyńska poza zarządem WN PWN
„Teresa Włochyńska-Trukawka z dniem 20 czerwca zakończyła powierzoną jej przez radę nadzorczą misję zainicjowania zmian i wytyczenia kierunków, które w kolejnych latach pozwolą Grupie PWN wzmocnić pozycję rynkową i zwiększyć rentowność wszystkich spółek Grupy. Jesteśmy jej wdzięczni za to, że poświęciła swój czas, doświadczenie i umiejętności menedżerskie po to, by wesprzeć zarząd w rozpoznaniu obszarów, wymagających restrukturyzacji oraz w opracowaniu nowoczesnych koncepcji rozwoju Grupy PWN. Wraz z radą nadzorczą wyrażamy nasze ogromne uznanie dla jej …
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Dotowanie podręczników i prac naukowych
Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych PIK odbyła 19 czerwca Walne Zebranie, w którym uczestniczyli przedstawiciele siedmiu wydawnictw-członków Izby oraz trzech przedstawicieli wydawnictw, które zostały zaproszone do współpracy. Zweryfikowano listę członków Sekcji, która obecnie obejmuje 14 oficyn oraz dwóch członków honorowych: Anielę Topulos i prof. Leonarda Bolca.
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Samorządy mają problemy ze współfinansowaniem projektu
Instytut Książki opublikował właśnie raport z badania dotyczącego realizacji Programu wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Program wystartował w 2011 roku i ma być realizowany do końca roku 2015. Docelowymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem placówek z gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz bibliotek z małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców).
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Piotr Marciszuk znowu przewodniczącym SWE PIK
W Walnym Zebraniu Sekcji Wydawców Edukacyjnych, jakie odbyło się w piątek 22 czerwca w siedzibie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w Warszawie uczestniczyło 30 osób – członków Sekcji oraz zaproszonych gości z grona członków Izby i pracowników jej biura. Frekwencja była bardzo wysoka, bo reprezentowanych było 26 wydawnictw z grona 27 członków Sekcji. Przewodniczył, na prośbę zebranych, Włodzimierz Albin, prezes PIK.
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Rozmowa z Piotrem Treszczotko – prezesem zarządu Grupy Edukacyjnej SA
O co, tak naprawdę, chodzi w awanturze o „Kodeks Dobrych Praktyk”, który przyjęła Sekcja Wydawców Edukacyjnych PIK? Po pierwsze czy słowo „awantura” jest odpowiednim określeniem do opisania faktów? Zacząłbym jednak od tego, że cieszy mnie fakt, iż taki dokument w ogóle powstał. Grupa Edukacyjna od zawsze działa zgodnie z zasadami etyki biznesu. Przejdźmy jednak to tego, co wzbudziło nasze obawy i niepokój, a w konsekwencji dyskusję wokół tego tematu. Projekt takiego dokumentu powinien dawać możliwość wypowiedzenia …
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Poniedziałek, 25 czerwca 2012