BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 365
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 14 października 2013
Numer specjalny „Biblioteki Analiz”
Już wkrótce ukaże się kolejny numer specjalny naszego dwutygodnika. Tym razem poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stoi zarówno polskie, jak i światowe bibliotekarstwo, szczególnie zaś biblioteki narodowe. Powstał z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”.
Poniedziałek, 14 października 2013
Wydatki Polaków w 2012 roku
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport poświęcony m.in. wydatkom Polaków na kulturę w 2012 roku. Wynika z niego m.in., że w tym okresie wydatki gospodarstw domowych na książki wynosiły zaledwie 4,5 proc. wartości domowych budżetów, a więc zaledwie 19,44 zł. Zdaniem autorów raportu nadal obserwować można zróżnicowanie między miastem a wsią. W miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły przeciętnie 45,72 zł (tj. 8,7 proc. ogólnych wydatków gospodarstw na kulturę), a na wsi – 23,76 …
Poniedziałek, 14 października 2013
Nowoczesna edukacja według WSiP
Wielu obserwatorów rynku podręcznikowego uważa, że w obliczu coraz bliższej perspektywy pojawienia się darmowych cyfrowych podręczników, które powstać mają za środki pochodzące z budżetu państwa, polską edukację czeka prawdziwa rewolucja. Zgoła odmienną opinię na ten temat zdają się mieć przedstawiciele Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, jednej z czołowych oficyn segmentu edukacyjnego. Ich zdaniem wnioski z międzynarodowych doświadczeń, opinie nauczycieli-praktyków oraz wyniki badań ankietowych wskazują, że polską edukację czeka ewolucja, nie rewolucja. Tezę tę potwierdzali m.in. uczestnicy …
Poniedziałek, 14 października 2013
O programie opowiadają: Bogdan Zdrojewski – minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki
Jak wygląda ocena dotychczasowego przebiegu realizacji Programu Kultura+? Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego: Muszę przyznać, że gdyby ktoś trzy lata temu powiedział mi, że dziś znajdziemy się na takim etapie realizacji tego projektu, to z pewnością bym w to nie uwierzył. Pamiętam o tempie digitalizacji zasobów kulturalnych z tamtego okresu, także uwagi ministrów kultury państw Unii Europejskiej na temat opóźnień Polski w zakresie digitalizacji dóbr kultury w różnych dziedzinach. Pamiętam rozmowy toczone w tym okresie, …
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013