BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 496 (7/2019)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 7 maja 2019
CZYTANIE POWIĘKSZA ZASÓB SŁÓW
Małe dzieci, którym czytano pięć książeczek dziennie, w wieku pięciu lat mają za sobą kontakt z zasobem słów większym o 1,4 mln w porównaniu z dziećmi, którym nie czytano wcale. Z kolei ich rówieśnicy pozbawieni lektury […]
Wtorek, 7 maja 2019
3,5 MLD DOLARÓW ZYSKU
W I kwartale 2019 roku przychody koncernu Amazon wzrosły o 17 proc., a zysk spółki przekroczył kwotę 3,5 mld dolarów. Za rosnące wyniki odpowiadał przede wszystkim rynek w Ameryce Północnej, duże znaczenie miały także wzrosty […]
Wtorek, 7 maja 2019
RZĄD MA DWA LATA
Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym została przyjęta większością 74 głosów. 348 posłów opowiedziało się za zmianą prawa, przeciw było 274, od głosu wstrzymało się 36 osób. Zgodnie […]
Wtorek, 7 maja 2019
PO KONFERENCJI WOKÓŁ DYREKTYWY
Książka i prasa w dobie cyfryzacji to temat konferencji, jaka odbyła się 16 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z inicjatywy […]
Wtorek, 7 maja 2019
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę, w której apeluje o jak najszybsze wdrożenie Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Polsce. Oto jej treść: Wdrożenie Dyrektywy […]
Wtorek, 7 maja 2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTEKACH
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i  Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Obradom przewodniczył Grzegorz Gauden, wiceprezes Stowarzyszenia. W trakcie Zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie […]
Wtorek, 7 maja 2019
POLSKA NA SZARYM KOŃCU, PRYM WIEDZIE TURCJA I ROSJA
Platforma Picodi.com przeprowadziła badanie dotyczące zakupu książek w Polsce i w kilkudziesięciu krajach świata. Badanie opiera się na danych wewnętrznych platformy o transakcjach w księgarniach internetowych oraz na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 7800 osób z 41 […]
Wtorek, 7 maja 2019
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” zaprasza na uroczyste wręczenie Nagród Magellana w Konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne” – 23 maja o godz. 14 w sali Paryż C w trakcie 10. Warszawskich Targów […]
Wtorek, 7 maja 2019
Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają wydawców szeroko pojętej humanistyki do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Utwór musi być wydany w 2018 roku, napisany w języku polskim, przez polskiego autora. […]
Wtorek, 7 maja 2019
Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o wznowieniu Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta przy współpracy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Organizatorzy zapraszają wydawnictwa oraz instytucje prowadzące działalność wydawniczą do […]