BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 496 (7/2019)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 7 maja 2019
CZYTANIE POWIĘKSZA ZASÓB SŁÓW
Małe dzieci, którym czytano pięć książeczek dziennie, w wieku pięciu lat mają za sobą kontakt z zasobem słów większym o 1,4 mln w porównaniu z dziećmi, którym nie czytano wcale. Z kolei ich rówieśnicy pozbawieni lektury poznają zaledwie 4662 wyrazy – poinformowali naukowcy z Ohio State University na łamach „Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics”. Dzieci, którym czyta się jedną książkę dziennie, […]
Wtorek, 7 maja 2019
3,5 MLD DOLARÓW ZYSKU
W I kwartale 2019 roku przychody koncernu Amazon wzrosły o 17 proc., a zysk spółki przekroczył kwotę 3,5 mld dolarów. Za rosnące wyniki odpowiadał przede wszystkim rynek w Ameryce Północnej, duże znaczenie miały także wzrosty związane z chmurową platformą AWS. W I kwartale 2019 roku przychody Amazona osiągnęły kwotę 59,7 mld dol. Skala wzrostów po stronie przychodów nieco rozczarowała rynek, była bowiem najniższa […]
Wtorek, 7 maja 2019
RZĄD MA DWA LATA
Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym została przyjęta większością 74 głosów. 348 posłów opowiedziało się za zmianą prawa, przeciw było 274, od głosu wstrzymało się 36 osób. Zgodnie z dokumentami Parlamentu Europejskiego za Dyrektywą opowiedzieli się europosłowie z Polski: Danuta Huebner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Marek Plura, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz […]
Wtorek, 7 maja 2019
PO KONFERENCJI WOKÓŁ DYREKTYWY
Książka i prasa w dobie cyfryzacji to temat konferencji, jaka odbyła się 16 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z inicjatywy branżowych organizacji: Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spotkanie zdominowała dyskusja wokół Dyrektywy […]
Wtorek, 7 maja 2019
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę, w której apeluje o jak najszybsze wdrożenie Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Polsce. Oto jej treść: Wdrożenie Dyrektywy o  prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Polsce. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Książki z dnia 09.04.2019 r. Członkowie Polskiej Izby Książki, reprezentującej wydawców, dystrybutorów […]
Wtorek, 7 maja 2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTEKACH
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i  Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Obradom przewodniczył Grzegorz Gauden, wiceprezes Stowarzyszenia. W trakcie Zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2018, a także udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej Stowarzyszenia. Przyjęto też nową treść statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Walnego Zebrania […]
Wtorek, 7 maja 2019
POLSKA NA SZARYM KOŃCU, PRYM WIEDZIE TURCJA I ROSJA
Platforma Picodi.com przeprowadziła badanie dotyczące zakupu książek w Polsce i w kilkudziesięciu krajach świata. Badanie opiera się na danych wewnętrznych platformy o transakcjach w księgarniach internetowych oraz na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 7800 osób z 41 krajów świata w marcu 2019 roku. Nie podano, jakie grupy wiekowe objęto badaniem. Z badania wynika, że popyt na książki w e-księgarniach najbardziej rośnie w listopadzie i grudniu (w te dwa […]
Wtorek, 7 maja 2019
Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” zaprasza na uroczyste wręczenie Nagród Magellana w Konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne” – 23 maja o godz. 14 w sali Paryż C w trakcie 10. Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy). Zgłaszane tytuły rozpatrywano w kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, mapa i plan turystyczny, album, książka podróżnicza, przewodnik […]
Wtorek, 7 maja 2019
Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają wydawców szeroko pojętej humanistyki do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Utwór musi być wydany w 2018 roku, napisany w języku polskim, przez polskiego autora. Każde wydawnictwo może zgłosić maksymalnie trzy tytuły. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019 r. Laureatów poznamy pierwszego dnia 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, […]
Wtorek, 7 maja 2019
Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o wznowieniu Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta przy współpracy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Organizatorzy zapraszają wydawnictwa oraz instytucje prowadzące działalność wydawniczą do zgłaszania kandydatur do Nagrody w kategoriach: dzieło literackie, całokształt twórczości oraz działalność okołoliteracka. Termin składania wniosków upływa 17 maja. Celem zainicjowanej w  1994 roku Nagrody […]