BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 366
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 28 października 2013
I. Prawo polskie 1. Biblioteki i bibliotekarze Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. 2012 Nr 642 z późn. zm.)
Poniedziałek, 28 października 2013
Przegląd wybranych organizacji
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi kilku międzynarodowych organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego. Organizacjami omówionymi poniżej nieco szerzej są Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions, w skrócie IFLA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship, IASL) oraz Biblioteka Europejska (The European Library, TEL). Pokrótce przedstawione zostaną ponadto: Konferencja Europejskich Bibliotek Narodowych (Conference of European National Librarians, CENL), Liga Europejskich Bibliotek Naukowych (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche, …
Poniedziałek, 28 października 2013
Biblioteka Narodowa Francji
Jej początków można upatrywać nawet w XIV wieku. Karol V zwany Mądrym, król Francji, w czasach swego panowania, które przypadło na lata 1364–1380, zgromadził w Bibliotece Królewskiej w Luwrze (Bibliotheque du Roi) około 1200 rękopisów. Cały ten zbiór, kilkakrotnie skatalogowany, w roku 1424 nabył książę Bedford, angielski regent, który miał go następnie przetransportować do Anglii. Około sto lat później, a więc krótko po wprowadzeniu druku, Ludwik XI (pan. 1461–1483) podjął kolejną, skuteczniejszą próbę utworzenia Biblioteki …
Poniedziałek, 28 października 2013
Biblioteka Brytyjska
Ze zbiorami liczącymi przeszło 150 mln jednostek bibliotecznych (w tym ponad 14 mln książek) i zwiększającymi się corocznie o ponad 3 mln jednostek Biblioteka Brytyjska zalicza się do największych instytucji kulturalnych i bibliotek naukowych świata. 
Poniedziałek, 28 października 2013
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych istnieje od nieco ponad dwustu lat – została powołana do życia uchwałą Kongresu USA w roku 1800. Jednak mimo że jest młodsza od swej rosyjskiej odpowiedniczki o 5 lat, od brytyjskiej o bez mała 50 lat, od włoskiej o ponad 80 lat, a od francuskiej o przeszło trzy stulecia, to wielkością księgozbioru przerasta je wszystkie.
Poniedziałek, 28 października 2013
Czyli reakcja bibliotekarzy na kontrowersyjne propozycje zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych zgłoszone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
Poniedziałek, 28 października 2013
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polski Związek Bibliotek
Prawie 100 lat tradycji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest największą i najstarszą, działającą od ponad 90 lat, bibliotekarską organizacją pożytku publicznego. Zrzesza prawie 9000 bibliotekarzy reprezentujących wszystkie typy bibliotek, w tym najwięcej z bibliotek publicznych, ale także akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.
Poniedziałek, 28 października 2013
Katalog centralny nie tylko dla bibliotekarzy
W końcu 2012 roku w Centrum NUKAT przygotowane zostały na zamówienie Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (SAiW) zestawienia dotyczące liczby wydanych za granicą od 2000 roku książek, druków muzycznych i druków kartograficznych znajdujących się w polskich bibliotekach. Zestawienia te wykonano na potrzeby realizacji przez SAiW repartycji na rzecz wydawców zagranicznych. 
Poniedziałek, 28 października 2013
Nie tylko biblioteki
Instytut Książki rozpoczął prace nad nowym systemem katalogowym (MAK+) dla bibliotek we wrześniu 2008 roku. Po zaprzestaniu przez Bibliotekę Narodową prac nad rozwojem opartego jeszcze na DOS-ie systemu MAK Instytut Książki stał się kontynuatorem idei dostarczenia narzędzia do skomputeryzowania katalogów wszystkich bibliotek w Polsce.
Poniedziałek, 28 października 2013
Biblioteka Narodowa w roku jubileuszowym
Biblioteka Narodowa jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Powstała w Warszawie w 1747 roku jako Biblioteka Rzeczypospolitej z inicjatywy i funduszy Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich, biskupów kijowskiego i krakowskiego. Zatem przed powstaniem Bibliotheque nationale w Paryżu i British Museum w Londynie.