BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 344
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Statystyki rynku wydawniczego w Europie
Federacja Wydawców Europejskich (FEP) podała dane dotyczące rynku książki zebrane wśród 28 krajowych stowarzyszeń wydawców, będących członkami FEP. Zaprezentowane dane za rok 2011 dotyczą wartości netto obrotów wydawców, czyli obrotów w cenach sprzedaży wydawcy. Nie uwzględniają przychodów w zakresie sprzedaży prawa do tłumaczenia, adaptacji audiowizualnych, itp.
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Branża poligraficzna 2012-2013
„Mijający rok w branży poligraficznej upłynął pod znakiem wyzwań związanych m.in. z kryzysem w strefie euro. Aby zadbać o dalszy rozwój biznesu, firmy z sektora stawiają na eksport usług, dywersyfikację bazy klientów i wejście na rynek internetowy. Rok 2013 będzie dla przedsiębiorstw czasem przechodzenia na nowe technologie, głównie cyfrowe. Według szacunków ekspertów KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, wartość rynku ma wzrosnąć z 12,2 mld zł w 2012 roku do 14 mld zł w 2014 …
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Weltbild wycofuje się z polskiego rynku
Dosłownie i w przenośni, informacja o wycofaniu się Weltbildu z Polski to koniec pewnej epoki. Informacja z jednej strony zaskakująca, bo takich komunikatów nie daje się przed gorączką zakupów świątecznych, raczej przychodzi po styczniowych remanentach. Z drugiej strony obserwatorzy rynku mogli się tego spodziewać. Zbyt wiele błędów firma popełniła w ostatnich latach by jej koniec budził powszechne zdziwienie. Jedni będą się cieszyć na myśl o zniknięciu konkurenta, inni będą żałować, że rozpadła się znakomita redakcja; …
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Rozmowa z Marcinem Beme – prezesem firmy Audioteka S.A.
W ostatnim okresie Audioteka przeżywa dynamiczne zmiany strukturalne. Łatwo jest zgubić się w tym gąszczu spółek… Rzeczywiście wraz z rozwojem zagranicznej działalności firmy pojawiło się kilka podmiotów, które tworzą holding Audioteka. Obecnie głównym podmiotem jest Audioteka S.A. do której należy niemal 100-proc. pakiet udziałów w spółce MDPL, która operacyjnie odpowiada za rynek polski. Ponadto Audioteka S.A. jest właścicielem 50 proc. udziałów w firmie działającej w Czechach, a także 100 proc. spółek, które rozpoczęły już działalność przygotowawczą …
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Poniedziałek, 24 grudnia 2012
Poniedziałek, 24 grudnia 2012