BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 279
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 29 listopada 2010
10 listopada w siedzibie Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarząd spółki Platforma Wydawnictw, w składzie Anna Durka i Marcin Śnieć, podpisali umowę o dofinansowanie projektu uruchomienia dwóch e-usług dla branży książki.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Czy Kompap przejmie kontrolę nad Muzą?
Indeks wydawniczej spółki jest w ostatnich miesiącach jednym z najgorętszych na warszawskim parkiecie. Od początku czerwca kurs akcji firmy wzrósł o 191,7 proc. A to oznacza, że toczy się walka o władzę w spółce. Ofensywę rozpoczął Kompap, który na początku czerwca zwiększył swój udział w spółce do 20,3 proc. co odpowiadało 17,48 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Poligraficzna firma kupiła wtedy 17 tys. akcji po cenach z przedziału 7,2-9,67 zł. W drugiej …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Rynek o fuzji sklepów Merlin.pl i Empik.com
9 lipca media zelektryzowała informacja o planowanym połączeniu sklepów Merlin.pl i Empik.com. Umowa w tej sprawie została zawarta dzień wcześniej pomiędzy NFI Empik Media& Fashion i jego podmiotem zależnym Empik sp. z o.o. z jednej strony oraz spółką Merlin.pl SA i jej akcjonariuszami z drugiej strony. Fuzja ma być możliwa dzięki podziałowi spółki Empik sp. z o.o. i wydzieleniu części firmy odpowiedzialnej za sprzedaż internetową, czyli sklepu Empik.com do osobnego podmiotu. Nowa spółka ma nosić …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Rozmowa z Grzegorzem Skrzypkiem – właścicielem i prezesem Firmy Księgarskiej Serwis
Jak z punktu widzenia FK Serwis można podsumować 2009 rok?Wydaliśmy pewne środki na inwestycje, więc zapewne w poprzednich latach sytuacja finansowa firmy była nieco bardziej korzystna. Trzeba też pamiętać, że w ubiegłym roku widać było jednak pewne załamanie rynku. Pojawiły się problemy z płynnością finansową?W ubiegłym roku, zresztą tak jak i w tym, sprzedaż jest nieco mniejsza, także księgarze trochę gorzej płacą. Generalnie pierwsze półrocze wypadło słabiej. Oczywiście różne są tego przyczyny, jak tragedia pod …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
– Jest duże zainteresowanie Targami Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010, które odbędą się od 20 do 22 października w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej – powiedział Bibliotece Analiz Jacek Oryl, prezes spółki Murator Expo, organizatora wykonawczego targów. W tej chwili mamy dwadzieścia podpisanych umów, a kolejne dziesięć powinno być podpisane w najbliższych dniach. Zgłosiły się też trzy pierwsze wydawnictwa na stoisko zbiorcze. Warto podkreślić, że niektóre tegoroczne stoiska będą nawet większe od ubiegłorocznych.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
W piątek 9 lipca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Warszawską w sprawie wspólnej organizacji Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Porozumienie podpisali: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
 Sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Book House w 100 proc. należącej do Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zakup Book House przez największego wydawcę książek edukacyjnych w Polsce w grudniu 2007 roku stanowić miał długoterminową inwestycję kapitałową, umożliwić firmie wejście na tzw. rynek domowy i miał być „elementem ogłoszonej przez zarząd WSiP strategii w zakresie rozszerzania oferty wydawnictwa o literaturę dziecięcą” – jak informował wówczas zarząd spółki.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
 22 lipca posłowie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu skierowali do Marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. 30 czerwca przyszłego roku przypada 100. rocznica urodzin poety.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Od 1 lipca w ofercie Arctic Paper dostępny jest papier G-Print w zwojach. Wyłącznymi dystrybutorami w Polsce papieru G-Print w arkuszach są Europapier Impap oraz Papyrus. Jednocześnie z polskiego rynku zostają wycofane papiery Arctic Matt oraz G-Print Smooth.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych systemów magazynowania i sortowania towarów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).