Poniedziałek, 26 lipca 2010
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru279


Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych systemów magazynowania i sortowania towarów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Całkowita wartość projektu wynosi 7 982 876,90 zł. Firma Księgarska Jacek Olesiejuk otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 986 488,45 zł. Zakończenie realizacji projektu firma przewidziała na koniec kwietnia 2011 roku.

Autor: (N)