BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 339
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 24 października 2012
To było tak niedawno! A wydaje się, jakby… przed wiekami. Mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”. Przez ten czas zmieniło się prawie wszystko. Szczerze mówiąc, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nikt z nas nie wyobrażał sobie, jak będzie wyglądała przyszłość – ta, w której żyjemy obecnie. Jeszcze nie tak dawno temu wydawało nam się, że rynek książki zarówno na świecie, jak i w Polsce to nieomal rutyna: „autor”, „wydawca”, „dystrybutor”, …
środa, 24 października 2012
O opłatach reprograficznych i repartycji – inaczej
Opłaty nie mają dobrego PR. Niezależnie od tego, kto komu i za co płaci. Stara to prawda. Każdy jednak (lub prawie każdy) cieszy się na myśl o możliwości uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę. W układzie prawnoautorskim pomiędzy jedną a drugą stroną znajduje się pośrednik niezbędny, tj. organizacja zbiorowego zarządzania. Na to postronni i niewtajemniczeni reagują zwykle: aha, taki ZAiKS? Tak, taki „ZAiKS”, tylko w wypadku książek zwie się „Polską Książką” – Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców …
środa, 24 października 2012
O współpracy międzynarodowej
SAiW „Polska Książka” na bieżąco uczestniczy w pracach IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations – Międzynarodowej Federacji Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Reprograficznymi) od 2004 r., kiedy uznało skuteczną i profesjonalną reprezentację polskich wydawców i innych posiadaczy praw autorskich na arenie międzynarodowej za konieczną i kluczową w swojej dalszej działalności na rzecz uprawnionych.
środa, 24 października 2012
Europejskie procesy digitalizacji a ochrona interesów wydawców
Jednym z wyzwań, z którymi obecnie próbuje się zmierzyć Unia Europejska, jest optymalizacja wykorzystania technologii informacyjnych na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia obywateli Europy w ramach strategii „Europa 2020”, co zostało zarysowane w Cyfrowej Agendzie dla Europy (Digital Agenda for Europe). W ramach tego digitalizacja i ochrona zasobów europejskiej pamięci kulturowej, obejmującej materiały drukowane – książki, czasopisma oraz gazety – ale również fotografie, obiekty muzealne, dokumenty archiwalne, materiały …
środa, 24 października 2012
Public Lending Right w Polsce
Wielokrotnie informowaliśmy już na łamach „Biblioteki Analiz” o Public Lending Right – PLR – prawie publicznego użyczenia. Uczyniliśmy tę istotną dla posiadaczy praw autorskich instytucję jednym z głównych tematów zorganizowanej przez SAiW „Polska Książka” w ubiegłym roku międzynarodowej konferencji pt. „Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów i wydawców – sytuacja w Polsce na tle europejskim”. W efekcie „Polska Książka” przesłała Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego model PLR dla Polski i prezentowała go podczas …
środa, 24 października 2012
Prawo autorskie na co dzień
Prawo autorskie jest podstawą działalności SAiW „Polska Książka” – w jego ramach funkcjonujemy i na nim się opieramy, podejmując działania na rzecz wydawców. Ochrona praw autorskich, a także upowszechnianie wiedzy o tej dziedzinie prawa, znajdują się wśród celów statutowych Stowarzyszenia, a więc stanowią, rzec by można, naszą rację bytu. Już od dłuższego czasu bacznie śledzimy zmiany w Europie i na świecie w dziedzinach kluczowych dla OZZ i dla reprezentowanych przez OZZ posiadaczy praw autorskich. Oczywiście, …
środa, 24 października 2012
Jak wygenerować dodatkowe dochody dla wydawców
Niedoścignionym wzorcem w zarabianiu na utworach są producenci muzyczni i filmowi. Dany utwór muzyczny najpierw jest wydawany na płycie, której promocję zapewniają przynoszące największe dochody trasy koncertowe. Jednocześnie utwór jest przez cały czas odtwarzany w stacjach radiowych i telewizyjnych, a każda z tych stacji, żeby mogła w ogóle nadawać jakiekolwiek utwory, musi mieć zawartą umowę z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ) i odprowadzać na ich rzecz odpowiednie opłaty, które stanowią wynagrodzenie autora, …
środa, 24 października 2012
Reprograficzne OZZ i pieniądze
W Polsce istnieją dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, które na mocy odpowiednich rozporządzeń Ministra Kultury z 2003 r. zostały legitymowane do pobierania (w proporcji 50% : 50%) opłat reprograficznych i późniejszego ich dzielenia pomiędzy uprawnionych wydawców i autorów. Takie sformalizowanie procesu poboru opłat i późniejszego ich podziału wynika z faktu, że autorzy i wydawcy samodzielnie nie …
środa, 24 października 2012
Kulisy zbiorowego zarządu na rynku wydawniczym
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” istnieje przede wszystkim po to, by reprezentować wydawców książki i prasy, a także autorów utworów. We wszystkich swoich działaniach staramy się możliwie najpełniej chronić interesy tych podmiotów. SAiW „Polska Książka” funkcjonuje w ramach ściśle wyznaczonych przez polskie prawo autorskie i prawo o stowarzyszeniach oraz przez zgodny z nimi statut i zrzesza poza podmiotami wskazanymi w swej nazwie także organizacje, których celem jest ochrona interesów majątkowych i niemajątkowych autorów lub …
środa, 24 października 2012
„Polska Książka” w pytaniach i odpowiedziach
W codziennej korespondencji czy rozmowach telefonicznych wydawcy zadają pracownikom Stowarzyszenia różne pytania. Większość z nich dotyczy ogólnych ram działalności Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz repartycji i zagadnień z nią powiązanych. Poniżej wyjaśniamy te sprawy, o które wydawcy dopytują najczęściej.