BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 403
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 16 marca 2015
Czytelnictwo i regulacja rynku
Poniedziałek, 16 marca 2015
Najpopularniejsze pisarki w Merlin.pl
Poniedziałek, 16 marca 2015
Programy MKiDN 2015
Zakończyły się pierwsze nabory wniosków w ramach Programów MKiDN na rok 2015. Dla środowiska książki największe znaczenie ma Program „Promocja literatury i czytelnictwa”, w ramach którego realizowane są Priorytety: „Literatura”, „Czasopisma”, „Promocja czytelnictwa”, „Partnerstwo publiczno-społeczne”. 
Poniedziałek, 16 marca 2015
Podsumowanie badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”
Polska Izba Książki ogłosiła zakończenie pierwszej edycji badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Jego celem był opis zmieniających się codziennych nawyków czytelniczych, które obejmują obok książek, także inne teksty. Jak czytamy w komunikacie prasowym PIK: „Badanie jest pierwszym etapem projektu, który w kolejnych latach pozwoli obserwować kierunek i natężenie zmian kulturowych w tym obszarze. Wiodące pytania badawcze to: jak czytają Polacy i jak dalece świat cyfrowy wchłania tradycyjne czytelnictwo książek? 
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015