BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 403
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 16 marca 2015
Czytelnictwo i regulacja rynku
Poniedziałek, 16 marca 2015
Najpopularniejsze pisarki w Merlin.pl
Poniedziałek, 16 marca 2015
Programy MKiDN 2015
Zakończyły się pierwsze nabory wniosków w ramach Programów MKiDN na rok 2015. Dla środowiska książki największe znaczenie ma Program „Promocja literatury i czytelnictwa”, w ramach którego realizowane są Priorytety: „Literatura”, „Czasopisma”, „Promocja czytelnictwa”, „Partnerstwo publiczno-społeczne”. 
Poniedziałek, 16 marca 2015
Podsumowanie badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”
Polska Izba Książki ogłosiła zakończenie pierwszej edycji badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Jego celem był opis zmieniających się codziennych nawyków czytelniczych, które obejmują obok książek, także inne teksty. Jak czytamy w komunikacie prasowym PIK: „Badanie jest pierwszym etapem projektu, który w kolejnych latach pozwoli obserwować kierunek i natężenie zmian kulturowych w tym obszarze. Wiodące pytania badawcze to: jak czytają Polacy i jak dalece świat cyfrowy wchłania tradycyjne czytelnictwo książek? 
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
5 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał negatywny wyrok w sprawie wprowadzenia przez Francję i Luksemburg obniżonych stawek VAT na e-booki (od 2012 we Francji 5,5 proc., w Luksemburgu 3 […]
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015
Poniedziałek, 16 marca 2015