BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 385
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 9 lipca 2014
Unijna agenda o dozwolonym użytku
W ostatnich dniach w mediach znowu głośniej zrobiło się wokół kwestii dozwolonego użytku oraz zakresu wykorzystywania tego prawa przez konsumentów nie tylko produktów kulturalnych, ale także wszelkiego rodzaju treści. Wszystko za sprawą tekstu „Prywatne kopiowanie utworów – tylko gdy źródło jest legalne” autorstwa Oskara Tułodzieckiego („Rzeczpospolita” nr 152/2014 z dn. 03.07.2014).
środa, 9 lipca 2014
Podsumowanie 2013 roku
Choć w 2013 roku nie brakowało zapowiedzi głośnych fuzji w światowej branży wydawniczej, nie wpłynęły one jednak znacząco na kształt zestawienia największych koncernów wydawniczych opracowanego tradycyjnie przez redakcje „Livres Hebdo” i „Publishers Weekly”. Podane obroty koncernów wydawniczych uwzględniają sprzedaż książek drukowanych i elektronicznych (zarówno e-booków, jak i audiobooków), czasopism fachowych i naukowych oraz naukowych i fachowych baz danych. 
środa, 9 lipca 2014
Rynek pilnuje marży
Ministerstwo edukacji narodowej konsekwentnie prowadzi akcję informacyjną dotyczącą nowych zasad dystrybucji podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w tym dotacji celowych planowanych do realizacji w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Od roku szkolnego 2014/2015 zmiany te obejmą już pierwszą klasę szkoły podstawowej. W kolejnych latach obejmą sukcesywnie kolejne klasy szkoły podstawowej, a także gimnazjum. Część wprowadzanych zmian (w zakresie programów nauczania oraz sposobu wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych), dotyczy również szkół ponadgimnazjalnych.
środa, 9 lipca 2014
Rozmowa z Rafałem Skąpskim – likwidatorem Państwowego Instytutu Wydawniczego i prezesem zarządu spółki Targi Książki Sp. z o.o.
Czy wydawnicza firma państwowa może działać dobrze i efektywnie dopiero, kiedy znajdzie się w procesie likwidacji? Oczywiście, że nie. Akurat w przypadku PIW-u uważam, że działaliśmy dobrze przed decyzją o uruchomieniu wobec nas tego procesu. W okresie poprzedzającym to wydarzenie udało się powstrzymać postępującą degradację przedsiębiorstwa państwowego, przede wszystkim zatrzymując wzrost długów firmy na poziomie zastanym w lutym 2005 roku, kiedy objąłem jej kierownictwo. Oczywiście można wskazać na pewne niedoskonałości, w tym na fakt, że istniejącego już …
środa, 9 lipca 2014
środa, 9 lipca 2014
środa, 9 lipca 2014
środa, 9 lipca 2014
środa, 9 lipca 2014