BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 322
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 5 marca 2012
Dobry ostatni kwartał 2011 roku
W ostatnich dniach lutego NFI Empik Media&Fashion opublikowało skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku. Podano w nim m.in., że Grupa Empik (Empik, Empik Digital & Publishing […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Ruszyła formalna likwidacja PIW-u
W ostatnich tygodniach na stronie internetowej Państwowego Instytutu Wydawniczego znalazł się dopisek „w likwidacji”, a pod nazwiskiem dotychczasowego dyrektora Rafała Skąpskiego umieszczono funkcję „likwidator”. – Formalna likwidacja PIW rozpoczęła się […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Wydawnictwo Wiedza Powszechna
W połowie września 2011 roku sąd rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił ogłosić upadłość Wydawnictwa Wiedza Powszechna Sp. z o.o. W uzasadnieniu swojego wniosku dłużnik wskazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat spółka ponosiła straty w swojej działalności. Decyzję o likwidacji podjęło, w lutym ubiegłego roku, walne zgromadzenie spółki po analizie wyników osiągniętych w poprzednich 12 miesiącach. W tym okresie firma zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2,5 mln zł i 379,6 tys. zł …
Poniedziałek, 5 marca 2012
Od 3 do 27 proc. udziału w rynku papieru
Firma Zing, jeden z największych dystrybutorów papieru w Polsce, podsumowała dokonania dwóch lat. Podczas spotkania, jakie odbyło się w warszawskiej siedzibie firmy 27 lutego, przedstawiono ekipę kierowniczą w składzie: Mariusz Siwak, dyrektor zarządzający Zing i jednocześnie dyrektor zarządzający PaperlinX Europa Centralna i Wschodnia, Marek Pakosz, dyrektor operacyjny Zing, Anna Nowakowska, kierownik działu zaopatrzenia, Jarosław Baryluk, dyrektor ds. rozwoju oraz sektor druku cyfrowego, Paweł Ruta, dyrektor ds. Industrial Packaging, Jaromir Witas, dyrektor ds. zakupów strategicznych, Wojciech …
Poniedziałek, 5 marca 2012
Rozmowa z Ewą Holewińską i Anną Pawłowicz – właścicielkami Wydawnictwa Jaguar
Może zacznijmy od dość typowego pytania o pochodzenie nazwy oficyny. Skąd pomysł na Wydawnictwo Jaguar? Ewa Holewińska: Od początku było wiadomo, że oficyna ma specjalizować się w literaturze dla młodzieży…
Poniedziałek, 5 marca 2012
Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia tzw. ulgi podręcznikowej, czyli zwrotu 5 proc. VAT na książki dla rodzin wielodzietnych i najuboższych. O takie rozwiązania pytał jeden z posłów w złożonej do […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Największy w sieci aukcyjny serwis podsumował sprzedaż elektronicznych form książek, zrealizowaną za jego pośrednictwem, w 2011 roku. Z danych serwisu wynika, że w 2011 roku największą wśród e-booków, popularnością cieszyły […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Warszawskie Targi Książki otrzymały zaproszenie do udziału w roli obserwatora w 10. Konferencji Dyrektorów Międzynarodowych Targów Książki obradującej pod przewodnictwem Petera Weidhaasa. Tegoroczne spotkanie szefów najbardziej liczących się imprez targowych […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zanotowały przychody ze sprzedaży książek w wysokości 226,60 mln zł (wzrost o 0,7 proc.). W tym czasie oficyna wydała 1673 tytuły (łącznie z produktami elektronicznymi), w […]
Poniedziałek, 5 marca 2012
Powołanie Fundacji Wisławy Szymborskiej, która będzie się opiekowała dorobkiem poetki i ustanowienie nagrody literackiej – to najważniejsze postanowienia zapisane w otwartym w środę, 29 lutego testamencie noblistki. Jak poinformował media […]