BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 234
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Po trzech kwartałach Agora zanotowała przychód ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 151,8 mln zł (spadek o 2,1 proc.), a ze sprzedaży kolekcji 40 mln zł (spadek o 58,4 proc.).
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 27-30 listopada w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (Al. Niepodległości 141). Organizatorem targów jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Od piątku do niedzieli (14-16 listopada) na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich trwały Śląskie Targi Książki. Wróciły one do grona książkowych imprez wystawienniczych po 12 latach przerwy.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych opublikowało skonsolidowany raport półroczny.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Giełdowa drukarnia zdecydowała się złożyć ofertę w przetargu prywatyzacyjnym Olsztyńskich Zakładów Graficznych. Pod koniec października firma przeprowadziła badanie kondycji finansowej drukarni.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Niebawem odbędzie się ostatni z serii wykładów „T jak Typografia, czyli jak dobrze zaprojektować książkę”. Organizatorami cyklu były Arctic Paper Polska oraz firma Design Plus.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Promocja najnowszego zeszytu „Kwartalnika Literackiego Wyspa”, czyli numeru 3 (7) z tego roku, odbyła się 4 listopada, jak zwykle w warszawskim Domu Literatury. Prowadził ją Marek Ławrynowicz, który niedawno zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego, którą pełnił od początku zeszłego roku, pierwszego numeru pisma. Zastąpił go Adrian Sinkowski, dotychczasowy redaktor działu poezji.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Instytut Książki podjął decyzję o uczestnictwie w międzynarodowych targach książki w 2009 roku. Wspólne stoiska polskich wydawców zostaną zorganizowane w: Jerozolimie (15-20 lutego), Paryżu (13-18 marca), Bolonii (23-26 marca), Londynie (20-22 kwietnia), Buenos Aires (23 kwietnia-11 maja), Nowym Jorku (26-31 maja), Pekinie (wrzesień), Frankfurcie (13-18 października) oraz Moskwie (listopad/grudzień).
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Konsorcjum giełdowego Comarchu oraz Young Digital Planet podpisały umowę z MEN na dostawę oprogramowania multimedialnego dla szkół.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Impreza odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2009 roku w Rzeszowie (Hala Podpromie).