BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 438-439
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Piątek, 29 lipca 2016
Rynek książki w USA
Według końcowych szacunków Association of American Publishers łączna wartość rynkowej sprzedaży w USA w 2015 roku spadła o 0,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego (z 27,96 do 27,78 mld dolarów). Warto podkreślić, że ostateczne podsumowanie AAP to efekt połączenia danych o sprzedaży pochodzących z ponad 1200 firm wydawniczych oraz rynkowych informacji na temat wyników firm nie raportujących bezpośrednio na rzecz AAP. 
Piątek, 29 lipca 2016
Mniejsza sprzedaż, mniejsze nakłady
O blisko 3 proc. spadły w 2015 roku przychody wydawców ze sprzedaży książek. Wartość sprzedaży wyniosła 2,41 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było 2,48 mld zł, a w rekordowym 2010 roku - 2,94 mld zł. Sprzedaż w 2015 roku była w wartościach nominalnych na poziomie roku 2006, tylko że inflacja od tamtego czasu wyniosła 25 proc. Wartość sprzedaży była mniejsza przy niemal identycznej cenie zbytu, tu różnica wyniosła zaledwie 0,4 proc. 
Piątek, 29 lipca 2016
Czasowe problemy z płynnością
Matras S.A. odnotowała w roku 2015 zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8,7 mln zł. brutto, a EBITDĘ na poziomie 15,8 mln zł. Rok do roku obroty firmy wzrosły o 20 mln zł - co oznacza, że osiągnęły poziom ok. 265 mln zł. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że kwota inwestycji poniesionych w rozwój firmy w 2015 roku przekroczyła 20 mln zł. W tym okresie uruchomiono m.in. 24 nowe księgarnie. Firma realizuje obecnie priorytety …
Piątek, 29 lipca 2016
Książkowy biznes 2016
Na zlecenie Frankfurckich Targów Książki powstała kolejna opracowanie autorstwa znanego analityka globalnego rynku książki Rüdigera Wischenbarta, której zadaniem jest skatalogowanie głównych trendów na światowych rynkach wydawniczych. Opracowanie dotyczy rynku w Ameryce Północnej, Europie, Azji, a także obszaru Ameryki Łacińskiej. Stąd poniżej prezentujemy m.in. biznesowe dokonania rynków wschodzących oraz przegląd światowych trendów dotyczących konsolidacji na przykładach wybranych krajów. Już tytuł niniejszego opracowania - "The Business of Books 2016: Between the first and the second phase of transformation" …
Czwartek, 28 lipca 2016
Czwartek, 28 lipca 2016
Czwartek, 28 lipca 2016
Czwartek, 28 lipca 2016
Czwartek, 28 lipca 2016
Czwartek, 28 lipca 2016