BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 368
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 12 listopada 2013
PIK-owy laur 2013
Zamurowało nas, gdy usłyszeliśmy, że zespół Biblioteki Analiz otrzymał tegoroczną nagrodę PIK-owego Lauru w kategorii „najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, i nie przygotowaliśmy sobie żadnego tekstu, aby podziękować. Nasz prezes Łukasz Gołębiewski jednak się znalazł i wygłosił małe przemówienie, mnie natomiast przypadło, abym podziękował, co zrobiłem z niekłamana radością, przypominając sobie szybko najważniejszych twórców i współpracowników naszego dwutygodnika. 
Wtorek, 12 listopada 2013
Konferencja CopyCamp 2013
1 października w gościnnych salach stołecznego kina „Muranów” odbyła się druga edycja konferencji CopyCamp. Według organizatorów, Fundacji „Nowoczesna Polska” i Koalicji Otwartej Edukacji „spotkanie było poświęcone szukaniu praktycznych rozwiązań dla sektora kreatywnego, analizie prawa autorskiego w perspektywie socjologicznej, ekonomicznej i antropologicznej oraz komunikacji w ramach obecnie trwającej dyskusji, a także zagadnieniom związanym z prawem polskim w kontekście ustawodawstwa międzynarodowego”. Wcześniej miała to być to po prostu konferencja o prawie autorskim. To usiłowanie zmieszczenia bardzo szerokiego …
Wtorek, 12 listopada 2013
Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim, dyrektorem Stowarzyszenia Wydawców i Autorów Polska Książka oraz Michałem Kanownikiem, dyrektorem Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE
Czytelnicy Biblioteki Analiz zapewne nie wiedzą czym jest ZIPSEE i co ma wspólnego z rynkiem książki. Michał Kanownik: Wbrew pozorom jesteśmy istotnym partnerem wydawców. ZIPSEE powstało kilka lat temu, jako inicjatywa oddolna firm z branży elektroniki użytkowej, by zająć się kluczowymi dla nas problemami. Jednym z nich od samego początku jest kwestia opłat reprograficznych wynikających z art. 20 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które nasze firmy ponoszą na rzecz Polskiej Książki oraz Kopipolu, a które …
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013
Wtorek, 12 listopada 2013