BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 246
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 4 maja 2009
Sondaż Rynek-Książki.pl
Wiele słów wypowiedziano i napisano w marcu pod adresem wyników badań czytelnictwa, jakie po raz kolejny zaprezentował Instytut Książki i Czytelnictwa BN...
Poniedziałek, 4 maja 2009
A mogło być tak pięknie…
„16 kwietnia tego roku podjęliśmy działania mające na celu odzyskanie płynności finansowej, którą utraciliśmy w wyniku nieprzewidzianych i niezależnych od nas wydarzeń. Jednym z elementów tych działań było dokonanie zwrotów towarów, proporcjonalnie do udziału towaru dostawcy w ogólnym stoku, tak, aby zbilansować nasze wzajemne zobowiązania. Niestety, pomimo bardzo dużego zrozumienia sytuacji przez większość z Państwa i udzielenia nam wsparcia przy przyjęciu zwrotów w trybie pilnym, działania te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu (nie rozpoczęliśmy jeszcze wysyłki …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Po gali w Teatrze Studio Buffo
23 kwietnia w Teatrze Studio Buffo odbyła się uroczysta gala Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Przybyli na nią przedstawiciele różnych organizacji, instytucji i mediów związanych z książką, a wśród gości honorowych znaleźli się: dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, zastępca prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN Zina Jarmoszuk oraz laureaci konkursów, które z okazji ŚDK odbyły się w tym roku. Galę dowcipnie prowadzili wspólnie Katarzyna Janowska, dziennikarka związana z działem …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Nowy koncept Bedekera
23 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Książki, firma Fajna Księgarnia.pl, należąca do Bedeker Outsourcing Group, zainicjowała akcję marketingową, na którą – można tak powiedzieć – rynek czekał od dawna. Oto bowiem nie dystrybutor hurtowy i nie sieć detaliczna, ale firma outsourcingowa postawiła pierwszy krok w celu konsolidacji niezależnego księgarstwa – jeszcze nie na płaszczyźnie kapitałowej, ale promocyjnej.W 20 wybranych przez Fajną Księgarnię punktach w kraju (Akcent w Białymstoku, Powszechna w Poznaniu, Daniel w Gorzowie Wielkopolskim, …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Rozmowa z Jarosławem Mielnikiem – prezesem wydawnictwa Publicat
Wydawnictwo, którym kierujesz, dzisiaj nazywa się Publicat, ale firma wcześniej znana była jako Podsiedlik, Raniowski i S-ka. Jaka jest między nimi różnica? Czy to są dwie „epoki”? Publicat powstał po analizie stanu organizacyjnego Podsiedlika, Raniowskiego i S-ki, gdzie firma zewnętrzna doszła do wniosku, że spółka – aby się rozwijać – musi zmienić sposób zarządzania. Jej czterej właściciele – czyli Maciej Czechowicz, Piotr Podsiedlik, Krzysztof Raniowski i Michał Stecki – przeszli do rady nadzorczej, a zarząd …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Po kolejnym spotkaniu Forum Wydawców PIK
Drugie (29 kwietnia) z organizowanych przez Polską Izbę Książki spotkań w ramach cyklu Forum Wydawców, którego głównym tematem są problemy dystrybucji książek, zgromadziło w siedzibie Bellony niemal dwukrotnie mniejszą liczbę uczestników niż premierowe, które odbyło się w lutym (relacja w numerze 242 Biblioteki Analiz).Prowadząca spotkanie, wspólnie z Grażyną Szarszewską, Aldona Zawadzka, wiceprezes PIK, przedstawiła wyniki ankiety dotyczącej terminowości rozliczania się dystrybutorów wobec dostawców. Na ankietę wysłaną do wszystkich 220 członków Izby odpowiedziało 19. Rzecz jasna …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Technokraci kontra „księgarszczyzna”
Przyznam, że z dużą niechęcią czytam pojawiające się od czasu do czasu na łamach Biblioteki Analiz opinie dotyczące starszego pokolenia księgarzy, którzy w znacznym stopniu kształtowali wolny rynek księgarski po 1989 roku. Pogardliwe określenie „księgarszczyzna”, jakim moi młodzi gniewni koledzy określili gorzej radzącą sobie w warunkach wolnorynkowej gospodarki część księgarstwa, jest – moim zdaniem – wynikiem pyszałkowatej pewności, że mianowicie „ja bym to zrobił lepiej”. Na przekonaniu pycha zazwyczaj się kończy, bo gdy młodzi gniewni …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Ciąg dalszy sprawy Google Book Search
Stosunkowo dawno, bo w styczniu, w tekście „Google Book Search vs Reszta Świata” (BA nr 239) pisaliśmy o pierwszych skutkach długoletniego procesu w sprawie skanowania przez Google książek objętych prawami autorskimi. Przypomnijmy zatem, że powstał program biblioteczny Library Project, w ramach którego prowadzona jest współpraca z bibliotekami uniwersyteckimi na świecie, oraz program partnerski, gdzie do kooperacji Google „zaprosiło” kilkadziesiąt tysięcy wydawców. Ten pierwszy nie przynosi tylu emocji i komentarzy, co drugi, ponieważ dotyczący najistotniejszej kwestii: …
Poniedziałek, 4 maja 2009
Feletion
Niestety, zdarza mi się to coraz częściej i… coraz trudniej mi sobie z tym poradzić. W czym rzecz? Otóż od samego początku zamieszczania tych felietonów na gościnnych łamach BA towarzyszyło mi akademickie przekonanie, że nie należy przekraczać pewnej granicy intymności. Uprawianie felietonistyki zakłada (gatunkową!) potrzebę dystansu zarówno wobec podejmowanego tematu, jak i przede wszystkim wobec siebie samego. Nie należy przesadzać w ferowaniu ocen ani nie należy robić z siebie Katona, w złudnym na ogół przekonaniu, …