BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 402
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 3 marca 2015
Czy czytelnicy do reszty zidiocieli?
Wtorek, 3 marca 2015
„To nie książka” hitem mediów
Wtorek, 3 marca 2015
Prawnik odpowiada
Jeszcze o Keri Smith… a w rzeczywistości o zamieszaniu, jakie towarzyszy pojawieniu się publikacji jej autorstwa na rodzimym rynku książki. Do naszej redakcji wpłynął list Izby Księgarstwa Polskiego przeciwko działaniom podejmowanym przez Wydawnictwo K.E. Liber. Poniżej prezentujemy jego treść: „Izba Księgarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 2 Ustawy o Izbach Gospodarczych stanowczo protestuje przeciwko praktykom stosowanym przy wprowadzeniu na rynek księgarski książki „To nie książka” przez Wydawnictwo K.E. Liber spółka cywilna …
Wtorek, 3 marca 2015
EM&F podsumowuje i planuje
Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów, wyłączając Szkoły Językowe i Grupę Optimum) w IV kwartale 2014 roku zwiększyły się o 3,4 proc. w stosunku rok do roku, a w skali 12 miesięcy 2014 roku pozostały na poziomie roku ubiegłego wynika z szacunku wyników operacyjnych Grupy EM&F opublikowanego przez Grupę w połowie lutego.
Wtorek, 3 marca 2015
Rozmowa ze Stanislasem Pierretem, dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce i radcą Ambasady Francji ds. współpracy kulturalnej
Moment, w którym prowadzimy naszą rozmowę jest trudny. Gdy wchodziłem do Instytutu Francuskiego, widziałem dwóch uzbrojonych policjantów chroniących wejście do budynku. Jak pan dzisiaj odbiera obecną sytuację, w jakiej znalazła się Francja, Europa i cały świat po niedawnych wydarzeniach w Paryżu, po tragicznym zamachu na redakcję „Charlie Hebdo”? Dlaczego musimy być pod taką presją ochrony w ważnych miejscach? Rzeczywiście, wydarzenia z ubiegłego tygodnia były bardzo dramatyczne i dotknęły nie tylko Francję, ale też inne kraje. Myślę, …
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015