BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 523 (10/2020)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Czwartek, 28 maja 2020
DANE GUS
Jak wynika z danych GUS, sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych (czyli bez uwzględnienia inflacji) w kwietniu 2020 roku była niższa niż przed rokiem o 22,9 proc. (wobec wzrostu o 11,9 proc. w kwietniu 2019 roku). W porównaniu z marcem tego roku miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 12,3 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2020 sprzedaż zmalała […]
Czwartek, 28 maja 2020
DYSKUSJA O PERSPEKTYWACH WYJŚCIA Z KORONAKRYZYSU
21 maja w ramach wydarzenia BookTarg odbył się panel online „COVID-19 i perspektywa wyjścia z kryzysu”, w trakcie którego zaprezentowano wyniki badań Polskiej Izby Książki na temat aktualnej sytuacji branży wydawniczo-księgarskiej (omówiliśmy je w numerze 9/20). W drugiej części odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: Sonia Draga – wydawca, prezes i redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga, członek Rady Polskiej Izby Książki, przewodnicząca […]
Czwartek, 28 maja 2020
NOWA RZECZYWISTOŚĆ RYNKU KSIĄŻKI W POLSCE
Od blisko trzech miesięcy zmagamy się wszyscy z sytuacją, jaka nigdy wcześniej nie miała miejsca – z pandemią Covid-19 i jej skutkami dla społeczeństwa i gospodarki. Spowolnienie gospodarcze, które dało o sobie znać już w drugiej połowie ubiegłego roku, w okresie mijających pięciu miesięcy obecnego roku wygląda przygnębiająco. Miniony kwartał 2020 roku, w porównaniu do […]
Czwartek, 28 maja 2020
LICZY SIĘ JAKOŚĆ, NIE ILOŚĆ KONTRAKTÓW
Mimo że jedną z niewielu pozytywnych stron stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia w domach jest więcej czasu na czytanie, nie wpłynęło to na wzrost sprzedaży książek. Wręcz przeciwnie – wydawcy narzekają na gwałtowny spadek sprzedaży i brak możliwości promocji. Autorom odpadły spotkania z czytelnikami. Zabrano targi branżowe. Firmy działające w obszarze wydawniczo-księgarskim oceniają ten czas […]
Czwartek, 28 maja 2020
NOWE KATEGORIE PRODUKTÓW
„Pierwszy kwartał był bardzo intensywny pod kątem działalności operacyjnej, w całej Grupie udało się z sukcesem zrewidować koszty oraz dokonać optymalizacji kosztów działalności w takich obszarach jak: redukcja powierzchni biurowej o ponad 50 proc., kosztów IT o 52 proc. oraz osiągnięcie synergii po zakupie spółki Profit M w  listopadzie 2018 roku” – czytamy w skonsolidowanym […]
Czwartek, 28 maja 2020
ROZMOWA Z ANNĄ PRYMAKOWSKĄ, PREZES ZARZĄDU I AGNIESZKĄ WÓJCIK, CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOR FINANSOWĄ MERLIN GROUP
– Czy już zakończył się proces restrukturyzacji? – Proces restrukturyzacji zbliża się do końca, jesteśmy bardzo zadowolone z efektów. Ograniczyłyśmy znacznie koszty, pracujemy nad zwiększeniem marży w kluczowych kategoriach i optymalizacją procesów, które pozwolą sprzedawać więcej i do znacznie lepiej określonej grupy odbiorców. Planujemy zakończyć najważniejsze zadania restrukturyzacyjne w drugim kwartale 2020 roku. – Jak wspominała pani prezes Anna Prymakowska w naszej poprzedniej […]
Czwartek, 28 maja 2020
Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,5 proc. i towarów – o 2,3 proc). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,1 proc. (w tym towarów – […]
Czwartek, 28 maja 2020
20 maja odbyło się posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pisarzy (SPP, UL), tłumaczy (STL), wydawców (PIK, PTWK, Polska Sekcja IBBY, prezes wydawnictwa Biały Kruk), księgarzy (SKP) i bibliotekarzy (BN). Posiedzeniu przewodniczyła minister Magdalena Gawin, a prowadził je Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, […]
Czwartek, 28 maja 2020
Wydawnictwo Fronda w 2019 roku osiągnęła 4,11 mln zł przychodu, to spadek o 7,7 proc. w stosunku do 2018 roku. 98 proc. przychodów zapewniła sprzedaż książek i czasopism. Firma wydała 41 nowych tytułów książkowych oraz cztery numery kwartalnika „Fronda Lux”. Prowadzi też internetowy magazyn Lux. 33 proc. przychodów Frondy wygenerowano przez własny sklep internetowy. W sprawozdaniu spółka zaznaczyła, że rozwija też ofertę e-booków […]
Czwartek, 28 maja 2020
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Kompap SA – do której należą Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Białostockie Zakłady Graficzne oraz Kompap (powstała z konsolidacji spółek Kompap oraz Imprimus) – w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 21.894 tys. zł w porównaniu z 20.859 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost niemal 5 proc. Jeszcze […]