Wtorek, 7 maja 2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTEKACH
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 496 (7/2019)
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i  Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Obradom przewodniczył Grzegorz Gauden, wiceprezes Stowarzyszenia. W trakcie Zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2018, a także udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej Stowarzyszenia. Przyjęto też nową treść statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Walnego Zebrania Członków. – W porządku obrad zebrania znalazły się istotne nowe kwestie wynikające z tego, że w ubiegłym roku zmienił się stan prawny dotyczący organizacji zbiorowego zarzadzania – stwierdziła Barbara Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia. Ze względu na wejście w życie Ustawy z 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie zobowiązane zostało do dostosowania swojego Statutu do wymogów tej Ustawy. Projekt nowego Statutu jest wynikiem wielomiesięcznych konsultacji Zarządu z prawnikami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu i doradcami zewnętrznymi oraz był przedmiotem dyskusji na forum Rady Nadzorczej – dodała. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska zrzesza 160 członków, w tym 113 autorów, 34 wydawców książek i 13 wydawców …
Wyświetlono 25% materiału - 163 słów. Całość materiału zawiera 654 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się