RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 1 lipca 2011
Mateusz Pakuła
Nowe ważne nazwisko w polskim dramacie. Teatr jeszcze tego nie potwierdził, bo kilka premier sztuk tego autora raczej rozczarowało, niż zachwyciło, ale recenzenci podkreślali zgodnie, że wina za ten stan rzeczy leży po stronie teatru. Teatr chciał te sztuki wystawiać grzecznie, uczesane, uporządkowane, tymczasem cała ich uroda w zaplanowanym nieładzie, anarchii, szokujących kontrastach, w miksie […]