RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Niedziela, 2 maja 2021
Stanisław Płużański
Pionierska książka o codziennej egzystencji Żołnierzy Niezłomnych. „Każda okazja do umycia się musiała być przez partyzantów wykorzystywana, jeśli chcieli chociaż przez chwilę być czyści – pisze Stanisław Płużański, wnuk uczestnika antykomunistycznej konspiracji i syn jej badacza. – Kiedy okoliczności temu sprzyjały, korzystali z gościnności ludzi. Nie było kąpielisk, wanien czy pryszniców, partyzantom wówczas służyły koryta […]
Niedziela, 2 maja 2021
Krzysztof Rak
Powiedzmy od razu. To publikacja o tym, co było i nie zostało ostatecznie zrealizowane, nie zaś o tym, co mogłoby być i zostać zrealizowane. Zatem nie wpisuje się w tak modną ostatnimi czasy historyczną „gdybologię”. Z wyśmienicie udokumentowanej dysertacji wynika, że Trzecia Rzesza starała się skłonić II RP do uczestnictwa w krucjacie antybolszewickiej. Zdaniem autora, […]
Niedziela, 2 maja 2021
Paweł Szuszczyński
Wspomnienia oficera Ludowego Wojska Polskiego (LWP) z operacji najazdu wojsk krajów Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wspomnienia z akcji noszącej kryptonim „Dunaj” są wyjątkowe, bo stanowią nie tylko historyczny przyczynek do naszej wiedzy o roku 1968. Są również przeprosinami kierowanymi do Czechów i Słowaków za tę niespotykaną w cywilizowanym świecie agresję na spokojny kraj, będący jednocześnie […]
Czwartek, 1 kwietnia 2021
pod red. Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał
Tom pierwszy słownika biograficznego zawierającego obszerne noty biograficzne osób należących do kadry kierowniczej resortu bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Od 22 lipca 1944 roku był to Resort Bezpieczeństwa Publicznego, z początkiem 1945 roku został przemianowany na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 9 grudnia 1954 roku organ państwowy uległ likwidacji, a jego struktury organizacyjne ostatecznie przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. […]
Czwartek, 1 kwietnia 2021
pod red. naukową Jerzego Malinowskiego
Takie dzieło mogło powstać jedynie w uznanym warszawskim wydawnictwie, którego dorobek obejmuje najważniejsze opracowania z dziedziny historii sztuki światowej i polskiej. Wzorem pozostanie oczywiście polska edycja monumentalnej „Sztuki świata” i przeniesienie jej treści z hiszpańskiego oryginału, a przy tym uzupełnienie jej przez polskich naukowców. To najważniejsze dokonanie podsumowujące wiedzę o minionych epokach liczy 16 tomów, […]
Czwartek, 4 marca 2021
Drobiazgowy statystyczny wizerunek II Rzeczpospolitej. Kraju na dorobku, pełnego dalekosiężnych i śmiałych planów, ale także kolosalnych kontrastów. W tomie autorstwa Agnieszki Zaprutko‑Janickiej, Kamila Janickiego, Dariusza Kalińskiego i Rafała Kuzaka znajdziemy odpowiedź choćby na następujące pytania: Ile zarabiał w międzywojennej Polsce przeciętny zjadacz chleba? Dlaczego w Polsce było tak niewiele – w stosunku do innych krajów […]
Czwartek, 4 marca 2021
Mariusz Świder
Idea pracy jest zacna. Mariusz Świder usiłuje zakopać olbrzymi rów w relacjach rosyjsko‑polskich. Regularnie pogłębiany za rządów Putina i – nieformalnych – Kaczyńskiego. Historia dowodzi, jak wiele Rosjan i Polaków łączy. To z polskich fabryk pochodziło 90 proc. stalowych szyn układanych za czasów carskich za Uralem. To nasi krajanie odkrywali wtedy Syberię dla światowej gospodarki. […]
Czwartek, 4 lutego 2021
Jean Lopez, Nicolas Aubin, Vincent Bernard (tekst), Nicolas Guillerat (infografiki)
Graficzne wizualizacje danych i informacji towarzyszą nam, wbrew pozorom, od setek lat. Można napotkać opinię, że od tysięcy, jeśli zaliczymy do infografik na przykład hieroglify czy rysunki naskalne. Bzdura, moim zdaniem, jako że infografika uzupełnia zwykłe środki komunikacji, nie zastępuje ich. Zatem wszelkie rysunki towarzyszące np. opisom geograficznym, studiom statystycznym czy ekonomicznym, historycznym narracjom są […]
Czwartek, 4 lutego 2021
David Charlwood
Drobiazgowa panorama najistotniejszych zdarzeń politycznych – od początku stycznia 1920 roku do grudnia tegoż – przedstawiona wedle optyki Zachodu. Znamienne, że najważniejsze – i to w skali globalnej! – było w tym czasie zastopowanie bolszewizmu prącego do opanowania Europy. Nie trzeba chyba czytelnikom przypominać, gdzie i kiedy do tego doszło. Chociaż spory, kto w największym […]
Czwartek, 4 lutego 2021
Polskie wydanie „Mein Kampf”, ideologicznego „wyznania wiary” Adolfa Hitlera, jest z pewnością wydarzeniem, chociaż dobrze wiemy, że jest to jedna z najbardziej złowrogich książek w dziejach ludzkości, która przygotowała grunt pod II wojnę światową i masowe zbrodnie Trzeciej Rzeszy. Po upadku reżimu hitlerowskiego w wielu krajach publikowanie „Mein Kampf” zostało zakazane. Krytyczna edycja niemiecka ukazała […]
Czwartek, 4 lutego 2021
Jerzy Rostkowski
Władysława Srzednicka-Maciesza, herbu Pomian, działalność wywiadowczą rozpoczęła jeszcze u progu ubiegłego stulecia. Pracowała wtedy na rzecz polskiego ruchu niepodległościowego. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę zaangażowała się w sprawy socjalne, szczególnie gospodarcze i wiejskie. Zdobyła mandat senatora,  usadawiając się na lewej flance sanacji. Życie zawodowe miała więc chyba spełnione, w przeciwieństwie do osobistego. Narzeczony z okresu […]
środa, 23 grudnia 2020
Tomasz Szarota
Osiem lat temu Instytut Pamięci Narodowej dostał pismo od mieszkającego na stałe w Niemczech Ernsta Komarka, jesienią 1939 roku tłumacza warszawskiego Gestapo, który twierdzi, że ma informacje na temat czasu i miejsca śmierci Stefana Starzyńskiego. Według relacji Niemca prezydent Warszawy został zastrzelony przez gestapowców „podczas próby ucieczki” między 21 a 23 grudnia 1939 roku w […]