RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 6 grudnia 2023
Patryk Pleskot
Wojskowe Sądy Rejonowe powołały władze komunistyczne w roku 1946 w celu legitymizacji zbrodni na działaczach podziemia niepodległościowego. Wyroki sugerowali lub narzucali sędziom przedstawiciele partii (najpierw PPR, potem PZPR) oraz Urzędu […]
środa, 6 grudnia 2023
Konrad Graczyk
Tytułowy Ignacy Kaczmarek był rolnikiem, mieszkańcem Górnego Śląska, który podczas okupacji hitlerowskiej podpisał volkslistę. Niemieckie władze zakwalifikowały go do grupy czwartej, najsłabszej pod względem etnicznym. Należeli do niej Polacy, którzy […]
środa, 6 grudnia 2023
Anthony Tucker-Jones
Książka autorstwa byłego oficera brytyjskiego kontrwywiadu dotyczy operacji Market-Garden z roku 1944 czyli śmiałej, przygotowanej przez marszałka Montgomery‘ego powietrzno-desantowej akcji alianckiej na terenie okupowanej przez Niemców Holandii, mającej na celu […]
środa, 6 grudnia 2023
Jewgienij Biessonow
Wspomnienia wojenne autora, który na krótko przed 22 czerwca 1941 roku, dniu rozpoczęcia inwazji Niemiec hitlerowskich na ZSRR, ukończył szkołę oficerską i w stopniu „lejtnanta” (odpowiednik podporucznika) został skierowany na […]
środa, 6 grudnia 2023
Marek Węcowski
Dedykacja dla prof. Ewy Wipszyckiej- -Bravo to wyraźna wskazówka dla miłośników kultury antycznej, dla których pani profesor jest niekwestionowanym autorytetem, że lektura tej pracy powinna być obowiązkowa. Wcześniej autor w […]
środa, 6 września 2023
Wojciech Korfanty
Książka zawiera czterdzieści jeden wystąpień Wojciecha Korfantego wygłoszonych na forum Sejmu Śląskiego w Katowicach w latach 1922–1929, w wyborze i opracowaniu Sebastiana Rosenbauma i Mirosława Węckiego. Otwiera ten przegląd mowa […]
środa, 6 września 2023
Konstanty Gebert
Autor imponuje rozmachem opowieści i zadziwia literackim darem. Zaistniał w opinii publicznej przed wielu laty, gdy w stanie wojennym jako całkiem nieznany publicysta, podpisujący się jako Dawid Warszawski, prowokował w […]
Sobota, 29 lipca 2023
Szymon Zdziebłowski
Bardzo lubię serię Wydawnictwa Poznańskiego, które z ochotą eksploruje – piórami kompetentnych autorów – rozmaite dawności. Ostatnio opublikowano popularnonaukową rozprawę polskiego egiptologa wyspecjalizowanego w badaniach piramid. Książka dotyka tematu wielostronnie, […]
Sobota, 29 lipca 2023
Alexander Mikaberidze
Autor jest uznanym amerykańskim historykiem, a dwie jego prace – o bitwach pod Borodino i nad Berezyną – ukazały się już wcześniej w polskich przekładach. Jako wybitny ekspert od epoki […]
Czwartek, 29 czerwca 2023
Marian Błażejczyk
Historia, a też obecna sytuacja w krajach bałkańskich, jest bardzo skomplikowana. Czytelnik spoza tego obszaru z dużym trudem jest w stanie ułożyć sobie przebieg wydarzeń, a szczególnie orientacje działających tam […]
Sobota, 29 kwietnia 2023
Marcin K. Schirmer
Udział przedstawicieli warstw ziemiańskich podczas wojny z bolszewikami nie jest faktem powszechnie znanym i popularyzowanym. W demokratycznym społeczeństwie porozbiorowej Rzeczypospolitej podkreślano udział inteligencji i robotników w zbiorowym wysiłku obrony kraju, […]
Sobota, 29 kwietnia 2023
Krzysztof Pomian
Wtajemniczeni czekali na polską edycję tej pomnikowej pracy od 2020 roku, gdy ukazała się w oryginalnej wersji francuskiej w słynnym paryskim wydawnictwie Gallimard. Przez wielu czytelników z pewnością zaliczona już […]