RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 6 maja 2022
Michał Wójcik
Bohaterka tej książki skończyła 7 kwietnia 95 lat! Była nastolatką, gdy wybuchła wojna. W powstaniu warszawskim służyła jako łącznik i strzelec, żołnierz Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych w dyspozycji gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”. Z bronią w ręku, zaciekle walczyła z okupantem. „Jak się człowiek bije o godność, o prawo do życia w godności, to […]
Piątek, 6 maja 2022
Kazimiera Szczuka
„Jest niesamowitą czarodziejką” – tak o bohaterce książki mówi Małgorzata Kożuchowska. „Jest artystką” – podkreślają współpracownicy. Jaga Hupało to rzeczywiście postać niezwykła, jak wyczytać można z kart książki Kazimiery Szczuki. Pochodząca z Wojborza, z Ziemi Kłodzkiej Janina Teresa Schmidt, bo tak brzmią jej prawdziwe imiona i nazwisko, to jedna z najbardziej utalentowanych, kreatywnych, najpopularniejszych (i […]
Piątek, 6 maja 2022
Jan Kuriata
Główni bohaterowie tej memuarystyki – Józefa i Stanisław Kuriata – to rodzice autora książki. Urodzeni w 1918 i 1923 roku, spędzili dzieciństwo i młodość w wołyńskiej wsi Rudnia Łęczyńska. Aż nadszedł wrzesień roku 1939. Okoliczni mieszkańcy mieli nadzieję, że front nigdy nie dosięgnie ich domostw. Pomimo pojawiających się już w latach trzydziestych zabiegów Ukraińców do […]
Piątek, 6 maja 2022
Krzysztof Tomasik
Bohaterka tej monografii urodziła się w Lidzie w 1941 roku. Po wojnie zamieszkała z matką – krawcową i ojcem – modystą w Jeleniej Górze. Po ukończeniu matury wstąpiła na filologię polską we Wrocławiu i tam – w barze mlecznym – ujrzał ją fotoreporter tygodnika „Dookoła Świata”. Portret urodziwej nastolatki niebawem ozdobił okładkę pisma. Zauważyła ją […]
Czwartek, 5 maja 2022
Katarzyna Bareja
Najpopularniejszy polski reżyser filmowy wszech czasów doczekał się już dwu biografii. Książki Maciejów: Łuczaka i Replewicza koncentrowały się jednak na drodze zawodowej Stanisława Barei. Inaczej jest w przypadku niniejszego tomu. Z tych nostalgicznych, pełnych silnych emocji i czułych wzruszeń wspomnień dowiadujemy się, jak twórca egzystował poza kadrem. Od dziecka nęciła go marynarska przygoda – synonim […]
Czwartek, 7 kwietnia 2022
Kamila Cybulska
Biografia Zofii Moraczewskiej z domu Gostkowskiej (1873-1958), jednej z najbardziej aktywnych politycznie kobiet międzywojnia. W męskim świecie polityki lat trzydziestych potrafiła wywalczyć wysoką pozycję i upomnieć się o prawa kobiet. Jej życie – jak wskazuje autorka tego znakomitego opracowania – obejmowało aż pięć epok historycznych: wiek XIX, pierwszą wojnę światową, okres międzywojenny, drugą wojnę światową […]
Czwartek, 7 kwietnia 2022
Aurelia Wyleżyńska
Znany dotąd tylko nielicznym badaczom dziennik Aurelii Wyleżyńskiej, zapomnianej dzisiaj pisarki, która w wyjątkowy sposób dokumentowała życie podczas okupacji hitlerowskiej, doczekał się wreszcie edycji i to wzorowo opracowanej. Autorami tego wydarzenia edytorskiego, a jednocześnie wydarzenia w obszarze badań historycznych, są Grażyna Pawlak i Marcin Urynowicz, skromnie ukryci za tekstem wspomnień, ale o ich dokonaniach pisze […]
Czwartek, 7 kwietnia 2022
Kazimierz Maciąg
Spuścizna literacka bohatera tej monografii – patrona roku 2022 – jest wciąż tak trudno dostępna w Polsce. „Droga donikąd” znajduje się w kanonie lektur licealnych, ale w bibliotekach szkolnych jej brak. Dobrze się więc stało, że możemy przynajmniej zapoznać się z kolejami losu najwybitniejszego – moim zdaniem – prozaika polskiego drugiej połowy dwudziestego stulecia. Profesor […]
Czwartek, 7 kwietnia 2022
Wojciech Wencel
Przed trzema laty ceniony poeta rodem z Gdańska opublikował – w tym samym wydawnictwie – wnikliwą biografię Kazimierza Wierzyńskiego. Teraz wziął pod mikroskop Jana Lechonia. Przyszły poeta, będąc uczniem liceum Konopczyńskiego w Warszawie, zapisał się w szkolnych annałach jako antytalent matematyczny (maturę z tego przedmiotu zdał dzięki ściągawce podsuniętej mu na polecenie… pedagoga) i pomysłodawca […]
środa, 9 marca 2022
Izabela Wagner
Postać zmarłego przed pięciu laty Zygmunta Baumana budziła, budzi i z pewnością będzie jeszcze długo budzić kontrowersje, wynikające zarówno z jego szczególnego życiorysu, ale też wielkich dokonań. Nie ma wątpliwości, że uznawany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych, docenionych w świecie. Dorobek naukowy, obejmujący bardzo liczne prace, jest ogromny. Wielka biografia, która weszła […]
środa, 9 marca 2022
Krzysztof Umiński
Pokazane w tym tomie okładki są piękne, szlachetne, wysublimowane typograficznie, skromne acz przemyślane. Obwoluty i okładki różnią się, co dziwić nie powinno, projektantów było wielu – ale z żelazną konsekwencją pomijane są na nich nazwiska tłumacza tekstu. Taka była wtedy reguła, a z żalem przyznać trzeba, że zbytnio się nie zmieniła. Krzysztof Umiński, reporter, scenarzysta, […]
środa, 9 lutego 2022
Erzsi Sándor
Aniridia. „To ładne słowo, ale co ono oznacza? I jakie są jej konsekwencje?” – zastanawia się Erzsi Sándor tuż po usłyszeniu diagnozy. Czuła, że z jej nowo narodzonym synkiem jest coś nie tak, ale przecież dziecko otrzymało 10 punktów w skali Apgar. Od tego momentu jej życie odmieni się diametralnie. Tamás, u którego stwierdzono rzadkie […]