RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 28 lipca 2021
Zbigniew Rokita
Nazywają ich „osiadłymi nomadami”. I jest to trafna deskrypcja – Ślązacy nie ruszając się z miejsca, w ciągu ostatniego stulecia zmie­niali obywatelstwa i państwowość kilka razy, choć bynajmniej o to nie zabiegali. Tak wy­szło. Kajś działa się historia, oni siedzieli u sie­bie, nie czuli się Polakami, prędzej Niemcami (co im później uparcie i dobitnie wypomina­no […]
środa, 28 lipca 2021
Wojciech Przylipiak
Autor, dziennikarz, kolekcjoner, twórca blo­ga BufetPRL.com w swej najnowszej książce opisuje obyczajowość czasów powracające­go nad Wisłę kapitalizmu. To wtedy ulubionym programem naszych telewidzów stała się te­lenowela. Co prawda jeszcze za „komuny”, bo w roku 1988, na szklanym ekranie zagościł „ta­siemiec” pt. „W labiryncie”. Pionierska polska produkcja tego gatunku, w której zagrali m.in.: Jan Jankowski, Marek […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Mariusz Surosz
Jadąc do Pragi, warto znać jej skomplikowa­ną historię. Niniejsza publikacja w przystęp­ny sposób ją przybliża. Jednym z bohate­rów, opisanych wykwintnym piórem Mariusza Surosza, który już wcześniej zaskarbił sobie sympatię nie tylko czechofilów książkami „Pepiki” oraz „Ach, te Czeszki”, jest Jan Žižka (1360-1424). Ten bohater narodowy Czechów w latach 1399-1419 był najemnikiem, m.in. na służbie polskiej […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Piotr Oleksy
Wakacje na Wolinie spędzałem ośmiokrot­nie. Przy okazji sześciu pobytów w Międzyz­drojach oraz dwu w Grodnie zwiedziłem tak­że okolicę, toteż tej publikacji oczekiwałem szczególnie. I nie zawiodłem się. Autor, po­chodzący z opisywanych wysp, składa książką hołd dla swej małej ojczyzny. Skrupulatnie re­lacjonuje jej najnowszą historię – także przez pryzmat charakterystycznych postaci, takich jak Jan Papu­ga czy […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Bartosz Januszewski
Publikacja obala mit, że Polacy podczas nie­mieckiej okupacji nie oglądali filmów. Bilety ki­nowe nierzadko nabywano od „koników”, co dowodzi frekwencji. Niemiecki okupant po­zwolił na montaż i udźwiękowienie, a nawet dokrętkę tytułów, których realizację przerwał 1 września 1939 roku. Autor przypomina rów­nież, co wyświetlano w kinach na obszarze okupowanej Polski. Przez dekady udział polskiej obsady w […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Grażyna Plebanek
„Fascynują mnie niuanse współistnienia w Eu­ropie. Chodząc po Brukseli, zaglądam rów­nocześnie do zaułków mojej wschodnio­europejskiej głowy. Odwiedzam polskość przedzieloną szlabanem – tu siermiężny znak z napisem »socjalizm«, tam plakietka z neo­nem »kapitalizm«. Snuję się w oparach mar­tyrologii, zamiast gałęzi widzę sztandary, pod stopami pękają mi nie szyszki, a złudzenia. Drą się i jojczą bia­ło-czerwone ptaki, […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Marek Teler
Koleje losu tytułowej bohaterki tej książ­ki, o której można mówić wyłącznie w superlatywach, są wyjątkowo złożone i skomplikowane, a przy tym pełne niejed­noznaczności. Po roku 1939 nie tylko współ­pracowała z polskim wywiadem przy roz­pracowaniu kolaboranta Igo Syma, ale też wykorzystywała swoje znajomości z Niem­cami do uwalniania przyjaciół z więzień. Była przy tym jedną z najpopularniejszych […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Jerzy Szperkowicz
Wstrząsający, wymowny i urzekają­cy stylistyczną wirtuozerią repor­taż. Z jednej strony pokazujący, że II wojna światowa dla jej uczestników czy też raczej świadków nigdy się nie zakończy. Z dru­giej – dowodzący podłości i okrucieństwa osobników gatunku homo sapiens. Z trze­ciej – przekonujący, że zło miewa zdolność eskalacji. Zastraszającej. Rodziców autora zamordowali – z pre­medytacją – jesienią […]
środa, 26 maja 2021
Sławomir Koper
Kompendium wiedzy o wizytówkach polskiego międzywojnia. Na przykład Adolfie Dymszy. U schyłku lat trzydziestych aktor zarabiał miesięcznie ponad 5 tys. zł (przeciętna pensja nie przekraczała dwustu). stać go więc było na kupno aut, kolejno: duranta, studebakera, tatry i lancii. Buty obstalowywał u Kielmana przy Chmielnej, garnitury szył mu elitarny krawiec – Apolinary Siuda, kapelusze zamawiał […]
Niedziela, 2 maja 2021
Wiktor Krajewski
Jeśli wierzyć mediom, pandemia odbija się na zainteresowaniu seksem w dwojaki sposób: jedni to pieprzą, inni pieprzą. Na pewno jest to temat zajmujący dla dziennikarzy i wydawców, o czym świadczą liczne artykuły w prasie, także tytuły książkowe. Pisałem już o doskonałym reportażu Ewy Stusińskiej „Miła robótka” i tomie wywiadów Roberta Ziębińskiego „Porno”; trójkąt uzupełnili teraz […]
Niedziela, 2 maja 2021
Krzysztof Mordyński
Zorganizowane u progu 1945 roku Biuro Organizacji Odbudowy Warszawy, przemianowane później na Biuro Odbudowy Stolicy, stanęło przed zadaniem herkulesowym. Stworzenie planu działania samo w sobie było trudne, gdyż w BOS-ie ścierały się różne osobowości i koncepcje na odbudowę miasta. Krzysztof Mordyński ukazuje plany, warianty i wizje rekonstrukcji konkretnych dzielnic. Przy okazji wyjaśnia, czym kierowali się […]
Niedziela, 2 maja 2021
Jarosław Molenda
Pierwszy seryjny zabójca w powojennej stolicy operował na Grochowie, Gocławiu i w Aninie wiosną 1950 roku. 7 kwietnia obok torów kolejowych nieopodal ul. Podskarbińskiej odkryto zmasakrowane zwłoki roznegliżowanej kobiety. Sekcja wykazała, że pozbawiono ją przytomności na skutek duszenia wojskowym pasem, znalezionym w pobliżu. Śmierć nastąpiła jednak w następstwie uderzenia kamieniem w głowę. Do gwałtu doszło […]