RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Piątek, 10 listopada 2023
Jacek Brzeziński
Teatr Provisorium – należący do najważniejszych grup teatralnych współtworzących fenomen polskiej sceny alternatywnej – powstał w listopadzie 1971 roku. Założyła go grupa studentów polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ich pierwszy spektakl […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Brzozowski
Kiedy 30 lat temu „Dialog” opublikował „Mocarza”, sztukę Stanisława Brzozowskiego uznaną za bezpowrotnie zaginioną, była to sensacja. Spodziewano się, że ten utwór, wyróżniony w konkursie na dramat z roku 1901 […]
środa, 22 marca 2017
To książka (a właściwie księga) wyjątkowej wagi – także w dosłownym sensie, bo waży 4 kg, stanowi dzieło 91 autorów, nie licząc twórców zdjęć, i jest bez żadnej przesady dziełem […]
środa, 22 marca 2017
Hanna Baltyn-Karpińska
Mimo nowego tytułu leksykon Hanny Baltyn-Karpińskiej powtarza „knowhow” książki Stanisława Marczaka-Oborskiego „Iskier przewodnik teatralny” (1 wyd. 1964), toteż od porównań trudno uciec. Zaczyna od nich sama autorka, wskazując, że ona […]
środa, 22 marca 2017
Tomasz Mościcki
Mało brakowało, a kabaret „Qui Pro Quo” nie otworzyłby podwojów. Józef Hłasko (dziadek Marka) komendant warszawskiej straży ogniowej pisał, że „budynek jest nieprzystosowany do potrzeb teatru (…) w razie pożaru […]
środa, 22 marca 2017
Grzegorz Niziołek
Krzysztof Warlikowski jest dziś modny. Dawni przeciwnicy szykują mu laury, uhonorowano go Europejską Nagrodą Nowej Rzeczywistości (2008), powstają poświęcone mu książki. Grzegorz Niziołek rozpoczyna więc swoją monografię od deklaracji: „Warlikowski […]
środa, 22 marca 2017
Bertolt Brecht/Heiner Müller
Dwa dramaty w jednym tomiku, ale nieprzypadkowo. Heiner Müller bowiem napisał utwór polemicznie nawiązujący do tekstu Brechta, tak więc czytane jeden po drugim dają obraz przemian myślenia o współczesnym dramacie. […]
środa, 22 marca 2017
Paweł Mościcki
Doktorant PAN, pozostający pod wpływem współczesnej filozofii francuskiej, podejmuje rozważania nad związkami teatru i polityki. Stawia ważne pytania, a wśród nich to kluczowe: „czy sztuka może być zaangażowana politycznie i […]
środa, 22 marca 2017
Marzanna Graff-Oszczepalińska
„Wyjątkowe rozmowy na codzienne tematy”, brzmi podtytuł do tej książki. Trafny, trzeba przyznać. Znana w naszym, książkowym środowisku autorka i aktorka umówiła się na spotkania z osobami publicznymi, odkrywającymi przed […]
środa, 22 marca 2017
Książka jest zbiorem rozmów przeprowadzonych przez Marię Malatyńską z aktorem, reżyserem, producentem oraz rektorem krakowskiej Szkoły Teatralnej Jerzym Stuhrem. Ich podstawą były krótkie „pytania i odpowiedzi” jakie duet Malatyńska-Stuhr przeprowadzał […]
środa, 22 marca 2017
Erwin Axer
Szkoda, że wybitny reżyser zapomniał o przysłowiu: „Do trzech razy sztuka” i zdecydował się na publikację czwartego tomu retrospekcji wymieszanych chronologicznie i merytorycznie. Nie dorównuje on bowiem jakością poprzednikom. Zbiorek […]
środa, 22 marca 2017
Ewa Guderian-Czaplińska
Rzeczownik „album” istniał w przeszłej polszczyźnie w rodzaju nijakim‚ autorka na dowód cytuje „Lalkę” Prusa – „…kupił u nas kosztowne album…” i pozwala sobie przypuścić‚ że zapewne takiej formy używali […]