RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Sobota, 28 sierpnia 2021
Papież Franciszek, Domenico Agasso
Wywiady stają się ulubioną formą wypowiedzi papieża Franciszka. Po rozmowach z Auste­nem Ivereighem, zamieszczonych w książce „Powróćmy do marzeń”, ukazała się kolejna pozycja. Tym razem rozmowę z papieżem pro­wadzi Domenico Agasso, a dotyczy ona sytuacji, w jakiej aktualnie znalazł się świat, czyli okresu pandemii i powolnego wychodzenia z niej. W mrocznym tunelu pandemii Franciszek podpowiada, […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Dorota Mazur OV
Tuż przed beatyfikacją Matki Czackiej ukazuje się pozycja przedstawiająca życie i działalność hrabianki Elżbiety Róży. Urodziła się w pobliżu Kijowa w Białej Cerkwi. Gdy miała sześć lat, przeniosła się z rodzicami do Warszawy. Zamieszkali w pałacu Krasińskich, a z czasem w pałacyku Czackich. Róża otrzymała sta­ranne wykształcenie, znała cztery języki obce, ale od dziecka miała […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Olivier le Gendre
W roku poświęconym św. Józefowi ukazu­je się malownicza, przesycona niesamowi­tymi emocjami opowieść o Świętym Cieśli. Bohater pozycji do roli ojca rodziny dojrze­wał i dorastał dzień po dniu w niezwykłych okolicznościach. Nieustannie stawiany był przed trudnymi wyborami i decyzjami, któ­re go przerastały. Jako człowiek obciążony skutkami grzechu pierworodnego, tylko dzięki wierze po­trafił zrezygnować z siebie i […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Joan Wolf
Joan Wolf, zainspirowana starotestamen­tową historią o wędrówce Izraelitów do ziemi Kanaan i zburzeniu murów Jerycha, chętnie wraca na łamach książki do wyda­rzeń i postaci opisanych w Księdze Jozuego. Oczywiście powieść jest zbeletryzowanym dziełem amerykańskiej pisarki, ale histo­ria mądrej i pięknej Rachab niesie w sobie zarówno dużo prawdy historycznej, jak i sporo autorskiej fantazji. Ponadto jest […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są najważniejsze informacje na temat rzymskokatolickiej wia­ry, to ta encyklopedia z pewnością ci pomo­że. Dowiesz się zatem, jak to było z powsta­waniem Biblii, co to za księga, jakie są w niej treści, dlaczego jest tak ważna w życiu każde­go chrześcijanina. Znajdziesz tu także wiadomości z historii chrześcijaństwa, liturgii, teologii moralnej, etyki […]
środa, 26 maja 2021
Sally Ann Wright
365 historii zaczerpniętych z Biblii, przedstawionych z myślą o młodych czytelnikach. Wspaniały prezent, np. dla dzieci pierwszokomunijnych. Historie te odnoszą się do konkretnych ksiąg biblijnych z dokładnym wskazaniem rozdziałów i wersetów. Ponadto zawierają krótkie rozważania i pytania, które pomogą dzieciom i dorosłym, którzy będą z nimi je czytać, odkryć płynące z Biblii przesłanie miłości i […]
Czwartek, 10 grudnia 2020
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Nazwa „Dekalog” odnosi się do Dziesięciu Przykazań Bożych, łącząc dwa słowa: deka, czyli „dziesięć”, oraz logos, czyli „słowo”. Dekalog to dziesięć słów, w których wyraża się wola Boga w stosunku do człowieka. Dekalog odmienił świat, wprowadził ład w stosunkach między ludźmi i przygotował człowieka na przyjście Chrystusa. Wiele jest jednak pytań wokół Dekalogu, które z […]
Czwartek, 10 grudnia 2020
Renata Czerwicka
W nowosądeckim wydawnictwie RTCK ukazała się rozmowa Renaty Czerwińskiej z ks. Piotrem Pawlukiewiczem – legendą polskiego kaznodziejstwa (1960-2020). Pierwsza taka pozycja, z której czytelnik dowie się nieco więcej o życiu ks. Piotra, jego codzienności, powołaniu, pasjach, spotkaniach, znoszeniu pana Parkinsona… Autorka przyznaje, że „to nie jest standardowa biografia od A do Z. To nie jest […]
Czwartek, 1 października 2020
kard. Robert Sarah, Benedykt XVI – Joseph Ratzinger
Od chwili rezygnacji z pełnienia urzędu papieskiego (luty 2013) Benedykt XVI wypowiada się bardzo rzadko. W drodze wyjątku postanowił w towarzystwie swojego przyjaciela, kard. Roberta Saraha, poruszyć najtrudniejszy dla Kościoła temat: przyszłość księży, właściwą definicję katolickiego kapłaństwa i poszanowanie celibatu. Dziewięćdziesięciodwuletni Benedykt XVI podpisuje się pod jednym ze swoich najważniejszych tekstów, sięgając do źródeł problemu, […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Abp Grzegorz Ryś
Arcybiskup Ryś z właściwą sobie wnikliwością wczytuje się w teksty biblijne i liturgiczne okresu wielkopostnego i wielkanocnego, wydobywając wszystko to, co najcenniejsze w przeżywaniu wiary. Zdaniem autora, najistotniejsze w tym przeżywaniu są żywe relacje z Jezusem. Nie zatem wysiłki związane z przestrzeganiem norm, obrzędów, zwyczajów, ale relacja. Dopiero to nas zmienia, nawraca i przekształca. Za […]
Poniedziałek, 13 lipca 2020
Starzec Paisjusz Michalović
Książka Starca Paisjusza jest cenną duchową lekturą o pomijanym w dzisiejszych czasach temacie, traktowanym archaicznie i nieaktualnie. Tematem tym jest droga pokuty, jaką musi przejść każdy wierzący człowiek, a która to droga jest dziś zapomniana. Tymczasem, idąc za myślą Rainera Marii Rilkego – „tylko to, co trudne, jest prawdziwe”. Pokuta dotyczy tego, co najistotniejsze w […]
Wtorek, 5 maja 2020
Dominique Menvielle
Leonia – córka świętych rodziców Zelii i Ludwika Martin, siostra Małej Tereski z Lisieux, wielkiej mistyczki. Kim była, jak odkrywała swoją drogę życia? Nie bez przyczyny mówi się o niej, że jest patronką trudnych dzieci, bowiem tylko z nią były nieustanne problemy wychowawcze. Matka ze względu na trudności, jakich doświadczała Leonia w wieku dziecięcym i […]