RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Czwartek, 23 maja 2019
Anna Augustyn
Anna Augustyn – z domu Bochenek (22.05.1915- -10.04.1980) to prosta kobieta, która ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, wyszła za mąż, mając zaledwie osiemnaście lat, i przeżyła w związku małżeńskim z Janem Augustynem czterdzieści trzy lata. Napisała ponad pięćdziesiąt listów do swoich dzieci, które stały się lekturą kontemplacyjną dla pragnących rozwoju życia duchowego. Autorka głęboko i […]
Czwartek, 23 maja 2019
Antoni Dębiński
Jaki jest związek między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a wielką socjalistyczną rewolucją październikową? Bezpośredni i oczywisty. Otóż, kiedy po przewrocie bolszewickim funkcjonowanie petersburskiej Akademii Duchownej stało się niemożliwe, jej rektor postanowił – już w wolnej Polsce – stworzyć uniwersytet. Niemały wpływ na decyzję ks. Idziego Radziszewskiego miały jego doświadczenia ze studiów na uniwersytecie w Lowanium. Do […]
Czwartek, 23 maja 2019
Marie Noëlle Thabut
Książka w czterdziestu etapach zapoznaje czytelnika z Pismem Świętym. Dlaczego w czterdziestu? Autorka tłumaczy, że ta liczba występuje w Biblii w znaczeniu symbolicznym. Mojżesz przebywał na Synaju czterdzieści dni, lud izraelski czterdzieści lat błąkał się po pustyni, Eliasz ujrzał Pana po wędrówce trwającej właśnie czterdzieści dni. W Nowym Testamencie przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus pościł […]
Czwartek, 23 maja 2019
Pius Czesław Bosak
Kiedy wędrowałem śladami św. Pawła po Cyprze, nie mogłem pominąć grobu św. Barnaby. Na granicy między grecką i turecką częścią wyspy (mauzoleum jest po stronie tureckiej) przyszło mi zatrzymać się dłużej. I wtedy mój towarzysz podróży zagadnął: stary, przypomnij mi, kim właściwie był ten święty? Dla wszystkich, którzy zapomnieli, kim był św. Barnaba, mam dobrą […]
Piątek, 29 marca 2019
o. Marko Ivan Rupnik, Natasza Govekar
Są tacy artyści, których dzieła rozsiane po całym kontynencie oglądają tysiące ludzi, lecz tylko niewielu kojarzy ich z nazwiska. Należy do nich niewątpliwie o. Marko I. Rupnik, którego prace zobaczyć możemy w całej Europie: od San Giovanni Rotondo, przez Rzym, Madryt, aż po Kraków. Ten słoweński jezuita – wraz ze swym zespołem Centrum Aletti – […]
Piątek, 29 marca 2019
Karol Wojtyła
Chociaż terminu „katolicka nauka społeczna” po raz pierwszy użył Papież Pius XI, za jej twórcę uważany jest powszechnie Leon XIII, nazywany zresztą papieżem robotników. To w jego encyklice „Rerum Novarum”, wydanej w roku 1891, czyli 33 lata po ukazaniu się „Manifestu komunistycznego”, już na początku znajdujemy sformułowanie: „Należy szybko i skutecznie przyjść z pomocą ludziom […]
Piątek, 29 marca 2019
Jarosław Makowski
To pierwsza w Polsce wszechstronna ocena myśli papieża Franciszka. Autor książki jasno i przystępnie ukazuje nauczanie obecnego papieża, zachwycając się jego podejściem do kwestii społecznych: klimatu, ubogich, przyjmowania uchodźców, otwarciem na problemy współczesności. Na kolejnych kartach książki poznajemy Franciszka, który, nim zacznie wymagać od innych, wpierw wymaga od siebie, poznajemy Franciszka kaznodzieję mówiącego jasno i […]
Piątek, 29 marca 2019
To zadziwiające, że po upływie ponad pół wieku od Soboru Watykańskiego II – który w przystosowaniu Kościoła do współczesności tak często odwoływał się do biblijnych źródeł – nie mieliśmy własnego atlasu biblijnego. Rzecz jasna ci, którzy chcieli poznać realia geograficzne i historyczne historii biblijnej mogli sięgnąć po opracowania będące tłumaczeniem z angielskiego czy włoskiego, które […]
Czwartek, 31 stycznia 2019
Sally Lloyd-Jones
Czytamy dzieciom o Bożym Narodzeniu i wydarzeniach z nim związanych; spisie ludności, wędrówce Świętej Rodziny do Betlejem, pasterzach, żłóbku, itd. Tym razem bierzemy do rąk pozycję nieco inną, bo nie ma w niej konkretnych scen realistycznych. Za to treść poetycka, pełna muzyki i malowniczego krajobrazu głosi nowinę, zapowiadaną od dawien dawna o przełomie czasu, wielkiej […]
Czwartek, 31 stycznia 2019
Benedicte Delelis, Sibylle Ristroph
Bohaterami opowiadań są dzieci – chłopcy i dziewczynki. Dzieci biblijne, ponieważ ich życie wiąże się z historią i dziejami biblijnymi. Dzięki stronicom tej pięknej książki poznamy Saraj i Józefa z Księgi Rodzaju, Miriam i Mojżesza z Księgi Wyjścia, Samuela i Dawida z Księgi Samuela, Salome z Ewangelii św. Marka, chłopca z chlebem z Ewangelii św. […]