RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 8 stycznia 2020
Michael O'Brien
Jak sugeruje podtytuł – „Refleksje na Adwent”, są to adwentowe eseje autorstwa jednego z najwybitniejszych współczesnych kanadyjskich artystów – malarza i pisarza. Opowieści wzruszające, chwytające za serce, pełne nadziei wynikającej z Bożego przyjścia na świat i wdzięczności za nie. Ukazują różne oblicza niegodziwości, zagubienia i ignorancji w hałaśliwym i zatracającym wartości współczesnym świecie. Wskazują jednocześnie […]
środa, 8 stycznia 2020
Kard. Konrad Krajewski
Na rynku wydawniczym ukazują się po raz pierwszy fragmenty publicznie wypowiedzianych przez kard. Konrada Krajewskiego rozważań, homilii, przemówień i nielicznych wywiadów. Ks. Konrad Krajewski przyjechał do Watykanu z Łodzi w 1998 roku. W sierpniu 2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Konrada arcybiskupem i jałmużnikiem papieskim, czyli osobą, która w imieniu papieża pomaga najbardziej potrzebującym. […]
Czwartek, 28 listopada 2019
Jakub Przybylski OCD
Pozycja z serii „Filary duchowości terezjańskiej” zawiera refleksje mające pomóc w odkrywaniu bezwarunkowej miłości Boga. Jest próbą spojrzenia we własne wnętrze nie tyle po to, by odkrywać ciemną prawdę upadków i słabości, ale przede wszystkim po to, aby zobaczyć w nich przebłyski piękna Boga, Jego miłosierdzia i troski o każdego człowieka. „Ciągłe zaś zanurzanie się […]
Czwartek, 28 listopada 2019
Oprac. ks. Antoni Skwierczyński MIC
Katechizm Kościoła Katolickiego głosi: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”. Ten zbiór modlitw, przygotowany z myślą o wiernych, którzy pragną się modlić za dusze w czyśćcu cierpiące, […]
Piątek, 27 września 2019
Ino Chisesi
Trzy są, podobno, rzeczy, których nie wie nawet Papież: czym jest ubóstwo franciszkańskie, pokora jezuicka i ile jest żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jak jest z tym ubóstwem i pokorą – nie wiem, wiem natomiast, że ilość kobiecych zgromadzeń Papież zna na pewno. Pewnie nie potrafiłby ich wymienić z pamięci, ale kościół to instytucja, która ma wszystko […]
Piątek, 27 września 2019
Kazimierz Romaniuk
Książka absolutnie niezwykła. Zawiera dorobek 65 lat piśmienniczej działalności ks. biskupa Kazimierza Romaniuka. Praca została podzielona na cztery części, które porządkują bogactwo publikacji ks. bpa Romaniuka. Pierwsza część poświęcona jest wydaniom tłumaczenia Biblii, na które autor pracował 35 lat. Trzeba tu zaznaczyć, że Biblia Warszawsko-Praska jest drugim, po dziele ks. Jakuba Wujka, tłumaczeniem całości Biblii […]
Czwartek, 23 maja 2019
Anna Augustyn
Anna Augustyn – z domu Bochenek (22.05.1915- -10.04.1980) to prosta kobieta, która ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, wyszła za mąż, mając zaledwie osiemnaście lat, i przeżyła w związku małżeńskim z Janem Augustynem czterdzieści trzy lata. Napisała ponad pięćdziesiąt listów do swoich dzieci, które stały się lekturą kontemplacyjną dla pragnących rozwoju życia duchowego. Autorka głęboko i […]
Czwartek, 23 maja 2019
Antoni Dębiński
Jaki jest związek między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a wielką socjalistyczną rewolucją październikową? Bezpośredni i oczywisty. Otóż, kiedy po przewrocie bolszewickim funkcjonowanie petersburskiej Akademii Duchownej stało się niemożliwe, jej rektor postanowił – już w wolnej Polsce – stworzyć uniwersytet. Niemały wpływ na decyzję ks. Idziego Radziszewskiego miały jego doświadczenia ze studiów na uniwersytecie w Lowanium. Do […]
Czwartek, 23 maja 2019
Marie Noëlle Thabut
Książka w czterdziestu etapach zapoznaje czytelnika z Pismem Świętym. Dlaczego w czterdziestu? Autorka tłumaczy, że ta liczba występuje w Biblii w znaczeniu symbolicznym. Mojżesz przebywał na Synaju czterdzieści dni, lud izraelski czterdzieści lat błąkał się po pustyni, Eliasz ujrzał Pana po wędrówce trwającej właśnie czterdzieści dni. W Nowym Testamencie przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus pościł […]
Czwartek, 23 maja 2019
Pius Czesław Bosak
Kiedy wędrowałem śladami św. Pawła po Cyprze, nie mogłem pominąć grobu św. Barnaby. Na granicy między grecką i turecką częścią wyspy (mauzoleum jest po stronie tureckiej) przyszło mi zatrzymać się dłużej. I wtedy mój towarzysz podróży zagadnął: stary, przypomnij mi, kim właściwie był ten święty? Dla wszystkich, którzy zapomnieli, kim był św. Barnaba, mam dobrą […]